06/08/2020

COVID-19: nieuwe Belgische steunmaatregelen

In het kader van de huidige COVID-19 crisis keurde de Belgische regering in juli enkele nieuwe steunmaatregelen goed.

Gelet op de frequentie van het aantal regeringsbeslissingen vestigen wij er graag de aandacht op dat deze nieuwsbrief de stand van zaken op 6 augustus 2020 weergeeft.
Wij informeren u vanzelfsprekend opnieuw indien verdere maatregelen worden genomen.

 

Vereenvoudiging erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Ondernemingen kunnen eenvoudiger een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering verkrijgen. Met die erkenning kunnen ondernemingen genieten van bijkomende steunmaatregelen zoals arbeidsduurvermindering, coronatijdskrediet en coronaloopbaanvermindering (zie hieronder).

De gemotiveerde aanvraag tot erkenning moet ingediend worden bij de FOD WASO.

! Alleen ondernemingen met jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België kunnen een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden doen.

Indien u als onderneming in moeilijkheden wilt erkend worden om beroep te kunnen doen op één van onderstaande maatregelen, gelieve dan contact op te nemen met ons juridisch departement via legal@pro-pay.be.

 

Arbeidsduurvermindering

Vanaf 1 juli 2020 hebben ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, de mogelijkheid om de arbeidsduur van hun werknemers tijdelijk te verminderen.

De arbeidsduur moet met een vierde of een vijfde verminderd worden via een wijziging van het arbeidsreglement/invoering van een ondernemingscao. De werkgever kan eveneens een vierdagenweek invoeren.

Werkgevers die gebruikmaken van deze maatregel kunnen genieten van een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen. Het bedrag hangt af van de procentuele aanpassing van de arbeidsduur.

Werknemers hebben tijdens de tijdelijke arbeidsduurvermindering recht op een gedeeltelijke looncompensatie ten laste van de werkgever.

Voltijdse werknemers van wie de arbeidsduur wordt verlaagd, blijven arbeidsrechtelijk en op vlak van socialezekerheidsrechten voltijdse werknemers.

 

Coronatijdskrediet en coronalandingsbaan

Werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming erkend als in herstructurering of in moeilijkheden kunnen:

  • Coronatijdskrediet opnemen. Dit is een nieuwe vorm van tijdskrediet die bestaat naast het gewone tijdskrediet. Periodes van coronatijdskrediet zullen dus niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet. Betrokken werknemers kunnen hun prestaties halftijds of met 1/5de verminderen.
  • Coronalandingsbaan opnemen voor zover zij minstens 55 jaar zijn en minstens 25 jaar beroepsverleden hebben. Op die manier kunnen oudere werknemers hun prestaties halftijds of met 1/5de verminderen.

Werknemers zullen de gewoonlijke uitkering voor respectievelijk tijdskrediet en landingsbanen ontvangen, voor zover zij voldoen aan alle voorwaarden. Er is dus geen verhoogde uitkering zoals voor het corona-ouderschapsverlof.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK