17/10/2018

Flexibilisering ouderschapsverlof en thematische verloven

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 verschenen de wet van 2 september 2018 over het ouderschapsverlof en de wet van 2 september 2018 over de flexibilisering van de opname van thematische verloven.

Wat wijzigt er?

Ouderschapsverlof

1/10e ouderschapsverlof

Een werknemer met kinderen jonger dan 12 jaar (of 21 jaar voor een gehandicapt kind) kan momenteel onder bepaalde voorwaarden ouderschapsverlof opnemen. De werknemer kan zijn prestaties voltijds, halftijds of met 1/5e verminderen.

In de nieuwe wet wordt een bijkomende optie voorzien, namelijk de mogelijkheid om de prestaties met 1/10e te verminderen en bijgevolg het ouderschapsverlof op te nemen gedurende 1 halve dag per week of 1 dag per 2 weken. Deze 1/10e vermindering van prestaties is mogelijk gedurende een termijn van 40 maanden.

In tegenstelling tot de andere vormen van ouderschapsverlof zou dit geen recht zijn voor elke werknemer die aan de voorwaarden voldoet. Het akkoord van de werkgever zou hier vereist zijn.

Flexibilisering opname ouderschapsverlof

Wat het voltijds en halftijds ouderschapsverlof betreft voorziet de nieuwe wet een flexibilisering van de opnamemodaliteiten.

Voltijds ouderschapsverlof

De werknemer kan momenteel zijn prestaties voltijds schorsen gedurende 4 maanden, op te nemen in periodes van minimum 1 maand.
In de toekomst zal de werknemer, op voorwaarde dat de werkgever daarmee akkoord gaat, zijn prestaties ook voltijds kunnen schorsen per week in plaats van per maand.

Halftijds ouderschapsverlof

De voltijds tewerkgestelde werknemers kunnen hun prestaties ook halftijds schorsen gedurende 8 maanden (op te nemen per 2 maanden minimum).
In de toekomst zal de werknemer, op voorwaarde dat de werkgever daarmee akkoord gaat, zijn prestaties ook kunnen schorsen per maand.

Ten slotte voorziet de wetgever ook de mogelijkheid om het 1/2e en 1/5e ouderschapsverlof te spreiden over een periode die werkgever en werknemer samen overeenkomen. De vermindering van de arbeidsprestaties zal bijgevolg vrij ingepland kunnen worden op voorwaarde dat de prestaties gemiddeld met 1/2e of 1/5e over de betrokken periode worden verminderd én dat de regels betreffende deeltijdse tewerkstelling worden nageleefd.

Medische bijstand

Een werknemer kan onder bepaalde voorwaarden verlof voor medische bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid opnemen volgens de volgende modaliteiten:

  • Voltijds gedurende een periode van maximum 12 maanden per patiënt, op te nemen in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
    In de toekomst zal de werknemer, op voorwaarde dat de werkgever daarmee akkoord gaat, dit verlof ook kunnen opnemen in weken.
  • Voor de halftijdse en 1/5e schorsing wijzigt er niets. Deze opname gebeurt in periodes van minimum 1 maand.

Let op! De werknemer kan nu nog geen gebruik maken van deze bijkomende modaliteiten voor ouderschapsverlof en medische bijstand. We wachten nog op de Koninklijke Besluiten om de uitkeringen en de verdere modaliteiten te regelen.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK