18/11/2019

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof 2019: vraag tijdig de tegemoetkoming in de loonkosten aan

Het schooljaar is weer volop aan de gang en in Vlaanderen werd het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten.

Waarover gaat het?

Betaald educatief verlof geeft de werknemer het recht om een erkende opleiding te volgen en om daarvoor een bepaalde tijd afwezig te zijn van het werk met behoud van loon. Niet elke opleiding geeft recht op educatief verlof. De opleiding moet daarentegen niet noodzakelijk verband houden met het werk dat de werknemer uitoefent bij zijn werkgever.

Sinds 1 september 2019 kunnen het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun eigen beleidsaccenten leggen.

Vlaanderen

In Vlaanderen is vanaf september het “Vlaams opleidingsverlof” gestart ter vervanging van het betaald educatief verlof. Het principe blijft dat de werknemer een opleiding kan gaan volgen en hiervoor afwezig mag zijn van het werk.

Voor welke werknemers?

Voor elke werknemer uit de privésector die voltijds werkt. Ook bepaalde deeltijdse werknemers hebben hier recht op. Nieuw is wel dat uitdrukkelijk voorzien wordt dat de vestiging waar de werknemer werkt - zoals aangegeven op de DmfA-aangifte - moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Geldt dit voor alle opleidingen?

Neen. Zoals het geval was voor het betaald educatief verlof, blijft ook nu de voorwaarde bestaan dat het een erkende opleiding moet betreffen. Deze opleidingen zijn terug te vinden in een digitale opleidingsdatabank: https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.

Kan de werkgever de aanvraag weigeren?

Neen, het is een recht voor de werknemer om het opleidingsverlof te nemen, de werkgever kan dit niet weigeren. De planning van de dagen van de afwezigheden moet wel gebeuren in samenspraak met de werkgever.

Hoeveel uur verlof kan de werknemer aanvragen?

Dit hangt af van de specifieke opleiding die de werknemer volgt, maar bedraagt maximum 125 uur per schooljaar.

Hoe vraagt de werknemer dit verlof aan?

De werknemer moest ten laatste op 31 oktober aan de werkgever een bewijs van inschrijving overhandigen. Bij verandering van werkgever of bij een inschrijving voor een opleiding in de loop van het jaar, dient dit attest binnen de 15 dagen na inschrijving of verandering van werkgever bezorgd te worden.

In tegenstelling tot het betaald educatief verlof moet de werknemer geen “attest van nauwgezetheid” meer overhandigen aan de werkgever. Het is de instelling waar de werknemer de opleiding volgt die de aanwezigheid van de werknemer online dient te registreren. De werkgever zal deze gegevens kunnen raadplegen in het digitale platform van de Vlaamse overheid. Wanneer de werknemer de lessen niet nauwgezet volgt en dus meer verlof genomen heeft dan hij recht heeft, dan zal hij bij een volgende keer minder opleidingsverlof krijgen.

Wanneer moet dit verlof opgenomen worden?

De dagen afwezigheid moeten opgenomen worden vanaf de dag voor de start van de opleiding en twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

Wie betaalt dit?

De werknemer die afwezig is in het kader van de opleiding krijgt zijn loon doorbetaald door de werkgever, maar deze kan dat begrenzen tot 2.928 EUR bruto per maand voor voltijdse werknemers (= cijfer voor schooljaar 2018-2019. Dit bedrag zal normaal gezien hetzelfde blijven voor het schooljaar 2019-2020, maar dat dient bevestigd te worden in een koninklijk besluit).

De werkgever kan een deel van dit betaalde loon terugvorderen van de Vlaamse overheid binnen de 3 maanden na de start van de opleiding. Indien uw werknemer in september 2019 zijn opleiding begonnen is in het kader van het Vlaams opleidingsverlof, dan dient u bijgevolg de terugvordering in te dienen vóór december 2019.

De werkgever kan per uur afwezigheid 21,30 EUR terugbetaald krijgen door de Vlaamse overheid.

Let op! Indien u een terugbetaling wenst te vragen voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2018-2019, dan dient u het dossier in te dienen tussen 1.09.2019 en 31.12.2019 via de gewone papieren weg.

Wat moet u als werkgever doen?

  • Het aantal uur opleidingsverlof berekenen via het digitale platform van de Vlaamse overheid.
  • De uren afwezigheid ten gevolge van dit opleidingverlof correct registreren voor de loonverwerking.
  • De aanvraag tot terugbetaling doen in het digitale platform Vlaamse Opleidingsincentives.

Brussel en Wallonië

In Brussel en Wallonië zijn de regels (nog) niet veranderd en spreken we nog steeds over “betaald educatief verlof”. We verwijzen hiervoor naar onze nieuwsbrief.

We herinneren graag nog even aan de termijnen die in Wallonië en Brussel dienen gerespecteerd te worden om de (gedeeltelijke) terugbetaling te krijgen van het loon:

In Brussel

De dossiers moeten worden ingediend tussen 01.09 en 31.12 van het schooljaar volgend op het schooljaar waarvoor terugbetaling gevraagd wordt. Om de terugbetaling te verkrijgen voor de uren afwezigheid van de werknemers voor het schooljaar 2018-2019 moet het dossier dus ten laatste op 31.12.2019 worden ingediend.

In Wallonië

Het dossier tot terugbetaling kan worden ingediend tot 31.03 van het schooljaar volgend op het schooljaar waarvoor terugbetaling gevraagd wordt. Dat betekent dat dossiers voor het schooljaar 2018-2019 kunnen ingediend worden tot 31.03.2020.

Pro-Pay kan de aanvraagdossiers om een (gedeeltelijke) terugbetaling van het loon te bekomen voor u indienen bij de bevoegde overheid.

Contacteer uw Payroll Business Partner voor meer informatie.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK