23/03/2020

Coronavirus (Covid-19): Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

In deze uitdagende tijden zetten we graag een aantal mogelijke steunmaatregelen voor u als werkgever op een rijtje. We vestigen uw aandacht op het feit dat de hieronder vermelde maatregelen enkel betrekking hebben op de tewerkstelling van uw werkneme...

28/02/2020

Meldingsplicht gedetacheerde werknemers in Nederland

België en de buurlanden In België kennen we al sinds 2007 de Limosa-melding voor werknemers die gewoonlijk in een ander land dan België werken of er zijn aangeworven en die tijdelijk en / of gedeeltelijk in België komen werken. Door de Limosa-...

03/01/2020

Collectieve bonusplannen: nieuw grensbedrag bekend

Sinds 2008 kan een werkgever in België aan zijn werknemers op grond van de wet van 21 december 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr 90 (CAO nr 90) een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, ook wel bonusplan genoemd. Indie...

30/12/2019

Index januari 2020 PC 200

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn a...

18/11/2019

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof: vraag tijdig de tegemoetkoming in de loonkosten aan

Het schooljaar is weer volop aan de gang en in Vlaanderen werd het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten. Waarover gaat het? B...

15/11/2019

Indexprognose januari 2020 PC 200

Elk jaar, in januari, worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn...

06/11/2019

Sociale verkiezingen 2020

In 2020 is het weer zover: in veel bedrijven moeten er opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd worden. Wat zijn sociale verkiezingen? De sociale verkiezingen hebben tot doel om afgevaardigden van het personeel te kiezen om te zetelen in de o...

24/10/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 207

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

18/10/2019

Nog vakantie op te nemen? De do's en don'ts op een rijtje

Het einde van het kalenderjaar lonkt. Collega’s maken afspraken over de vakantie tussen kerst en nieuw, enkele vooruitziende zielen dromen al van hun bestemming voor de zomervakantie van 2020 en de overijverige collega aan het einde van de gang? Di...

16/10/2019

Wettelijke feestdagen in 2020

Aangezien 2019 stilaan ten einde loopt willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2020 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent vervangingsdagen. Nieuwjaar - woensdag 1 januari 2020 Paasmaandag - maanda...

19/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 200

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

15/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 209

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

12/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 226

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

28/06/2019

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1/7/2019

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen aangezien de overheid een maximum for...

28/05/2019

Flexibilisering ouderschapsverlof en andere thematische verloven

In één van onze vorige nieuwsbrieven (klik hier) lieten we u weten dat de wet van 2 september 2018 over het ouderschapsverlof en de wet van 2 september 2018 over de flexibilisering van de opname van thematische verloven was verschenen in het Belgis...

10/04/2019

Mobiliteitsbudget

In onze newsletter van mei 2018 werd de mobiliteitsvergoeding toegelicht die de werknemer toelaat om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor geld. In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019 verscheen een wet die een wijziging aanbrengt aan deze mobili...

27/03/2019

Nieuwe rapporterings- en inhoudingsverplichtingen

Afgelopen vrijdag, 22 maart 2019, verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die voorziet in een nieuwe verplichting voor alle Belgische werkgevers om bezoldigingen betaald of toegekend door een buitenlandse vennootschap die met de Belgische werkge...

04/03/2019

Bonusplannen: welke aanpak in 2019?

In het kader van de lopende onderhandelingen en de onrust over de maximaal toegelaten stijging van de lonen voor de komende twee jaar, vestigen we met deze nieuwsbrief graag nog eens de aandacht op de niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen en de...

04/02/2019

Fiscale fiche 281 voor inkomstenjaar 2018

Binnenkort zullen alle Pro-Pay klanten gecontacteerd worden voor de opmaak van de fiches 281. Daarbij wordt geïnformeerd naar kosten eigen aan de werkgever toegekend buiten de payroll en bijkomende voordelen voor het inkomstenjaar 2018. Het is van b...

27/12/2018

Index januari 2019 PC 200

Elk jaar, in januari, worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn...

22/11/2018

Ook workaholics verdienen een vakantie

Het einde van het kalenderjaar lonkt, collega’s maken afspraken over de vakantie tussen kerst en nieuw, enkele vooruitziende zielen dromen intussen al van hun bestemming voor de zomervakantie van 2019 en de overijverige collega aan het einde van de...

25/10/2018

Wettelijke feestdagen in 2019

Aangezien 2018 geleidelijk ten einde loopt willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2019 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent de vervangingsdagen. Nieuwjaar - dinsdag 1 januari 2019 Paasmaandag - ...

17/10/2018

Flexibilisering ouderschapsverlof en thematische verloven

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 verschenen de wet van 2 september 2018 over het ouderschapsverlof en de wet van 2 september 2018 over de flexibilisering van de opname van thematische verloven. Wat wijzigt er? Ouderschapsverlof ...

11/10/2018

Indexprognose PC 200 januari 2019

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers in paritair comité 200 (PC 200) aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld worden&nbs...

27/09/2018

Betaald educatief verlof

Met de start van het nieuwe schooljaar leek het ons nuttig om de principes van het betaald educatief verlof op te frissen voor de werknemers die het leren nog niet moe zijn en die naast hun tewerkstelling nog een bijkomende opleiding volgen. In deze ...

11/07/2018

Verhoging van de bedragen voor geschenken

Werkgevers in België hebben de mogelijkheid om hun personeel geschenken te geven ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen in hun professionele loopbaan of hun persoonlijk leven. Deze geschenken kunnen gegeven worden in natura, in geld of in chequ...

28/06/2018

Verhoging kilometervergoeding vanaf 1 juli 2018

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen aangezien de overheid een maximum for...

11/05/2018

De mobiliteitsvergoeding

Cash for car. Na maanden van voorbereidend wetgevend werk en vergezeld van de nodige persaandacht is de mobiliteitsvergoeding eindelijk een feit. De wet die deze vergoeding invoert - in de volksmond ook wel “cash for car” - genoemd, werd op ...

05/04/2018

Wijziging van de opzegtermijnen

Hoe zat het ook weer? In 2014 trad de wet op het eenheidsstatuut in werking. Deze wet legt de opzegtermijnen vast die  de werkgever en werknemer in acht moeten nemen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  De wet op het eenhe...

28/03/2018

Uitbreiding flexi-jobs

Flexi-jobs in andere sectoren Flexi-jobs bieden de mogelijkheid om bijkomende werknemers aan te werven in een statuut dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer voordelig is. Tot en met 31 december 2017 was dit alleen mogelijk voor de horec...

15/03/2018

AGV (Algemene GegevensVerordening)

AGV in een notedop De  Europese Algemene Gegevensverordening (afgekort tot AGV of GDPR in het Engels) zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn op alle ondernemingen in de Europees Economische Ruimte (EER). Het doel van deze verordening is om...

01/02/2018

Fiscale fiche 281 voor inkomstenjaar 2017

Binnenkort zullen Pro-Pay klanten gecontacteerd worden voor de opmaak van de fiches 281. Daarbij informeren wij naar kosten eigen aan de werkgever toegekend buiten de loonfiches en bijkomende voordelen voor het inkomstenjaar 2017. Het is van belang d...

15/01/2018

De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus of de nieuwe winstpremie?

Bonus types Het is al meerdere jaren mogelijk om aan uw werknemers een fiscaalvriendelijke niet–recurrente resultaatsgebonden bonus aan te bieden, ook wel cao 90 genoemd. De regering heeft met ingang van 1 januari 2018 een nieuw soort fiscaal...

26/12/2017

Loonindexering PC 200 januari 2018

Jaarlijks in januari, is er een indexaanpassing van de lonen van de werknemers die onder paritair comité nr 200 (PC 200) vallen. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn aan de index der consumptieprijzen. Het maandelijks loon wor...

13/12/2017

Wijziging voordelen alle aard vanaf januari 2018

Wijziging smartphone, GSM, PC, tablet en internet Wanneer de werknemer een smartphone, GSM, PCof ander IT-materiaal ter beschikking krijgt van zijn werkgever en deze ook privé mag gebruiken, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard. Dit ...

14/10/2017

Wettelijke feestdagen in 2018

Aangezien 2017 geleidelijk ten einde loopt, willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2018 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent de vervangingsdagen. Nieuwjaar: Maandag, 1 januari Paasmaandag: Maandag...

28/09/2017

Nieuwe verplichte vermeldingen in de Limosa aangifte

Werknemers die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid en die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken dienen sinds 2007 in het bezit te zijn van een Limosa meldingsbewijs vóór zij hun werkzaamheden aanvatten. De verantwoo...

26/01/2017

Fiscale fiche 281 voor inkomstenjaar 2016

Binnenkort zullen Pro-Pay klanten gecontacteerd worden voor de opmaak van de fiches 281. Daarbij informeren wij naar kosten eigen aan de werkgever toegekend buiten de loonfiches en bijkomende voordelen voor het inkomstenjaar 2016. Het is van belang d...

03/01/2017

Tankkaart zwaarder belast voor de werkgever vanaf 1.1.2017

Indien een werknemer een bedrijfswagen ook voor persoonlijke doeleinden mag gebruiken, ontstaat er een voordeel van alle aard (VAA) waarop de werknemer belast wordt. Het VAA wordt bepaald overeenkomstig een formule die onder andere gebaseerd is op de...

26/12/2016

Loonindexering PC 200 januari 2017

Jaarlijks in januari, is er een indexaanpassing van de lonen van de werknemers die onder paritair comité nr 200 (PC 200) vallen. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn aan de index der consumptieprijzen. Het maandelijks loon wor...

21/12/2016

475 uren studentenarbeid in 2017: KB gepubliceerd

Jobstudenten mogen in België een beperkte periode per jaar werken. Vanaf 1 januari 2017 worden dat 475 uren per jaar. Deze studentenarbeid is interessant voor de werkgever omdat hij een verlaagde sociale bijdrage op het loon betaalt. Studenten mo...

09/12/2016

Collectieve bonusplannen: nieuw grensbedrag 2017 bekend

Sinds 2008 kan een werkgever in België aan zijn werknemers op grond van de wet van 21 december 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr 90 (CAO nr 90) een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, ook wel bonusplan genoemd. Indie...

14/11/2016

Wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk: stand van zaken

In 2015 startte Minister van Werk Kris Peeters het initiatief om het Belgische arbeidsrecht op verschillende vlakken te moderniseren. Zijn voorbereidend werk resulteerde in een wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk, dat door de federale regering op vrij...

27/09/2016

Regionalisering doelgroepenbeleid: Besluit van de Brusselse regering gepubliceerd

Zoals in onze laatste nieuwsbrief aangekondigd, zou ook de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest gebruik maken van haar bevoegdheid om een eigen doelgroepenbeleid te voeren. Het Besluit waarbij de regering werk maakt van het doelgroepenb...

23/09/2016

Regionalisering doelgroepenbeleid: voorstellen en acties

In het kader van de 6de staatshervorming werd het doelgroepbeleid in België geregionaliseerd. Vlaanderen lanceert als eerste, met ingang van 1 juli 2016,  drie eigen doelgroepverminderingen. Aanwervingen die na deze datum gebeuren, vallen onder...

29/07/2016

Een jobstudent tijdens de zomervakantie – Welke aandachtspunten?

Jobstudenten mogen in België een beperkte periode per jaar werken. Deze studentenarbeid is interessant voor de werkgever omdat hij een verlaagde sociale bijdrage op het loon betaalt. Studenten mogen jaarlijks 50 dagen werken met verminderde socia...

01/07/2016

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1/7/2016

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen aangezien de overheid een maximum for...

31/05/2016

Vanaf 2016 ook elektronische ecocheques mogelijk

Jaarlijks kan een Belgische werkgever aan zijn werknemers voor 250 euro aan ecocheques toekennen. Tot eind vorig jaar bestonden enkel papieren ecocheques. Sinds 2016 kan de werkgever ook elektronische ecocheques aanbieden. Een ecocheque is een che...

28/04/2016

Tax shift – stand van zaken

Sommige tax shift maatregelen die de regering Michel I eind 2015 aankondigde, treden vanaf het tweede trimester 2016 in werking. De Belgische werkgevers genieten een stevige verlaging van de werkgeversbijdragen. De afschaffing van de algemene vrijste...

30/12/2015

De taxshift voor werkgevers en werknemers

Vanaf 2016 wordt in België een taxshift doorgevoerd. De loonlasten verlichten terwijl consumptie zwaarder wordt belast. De belangrijkste wijzigingen zijn de verlaging van de werkgeversbijdragen, verhoging van de RSZ-verminderingen voor startende ond...
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK