24/01/2022

Nieuwe verhoging vergoeding bureaukosten

Werknemers die structureel en regelmatig thuiswerken kunnen daarvoor een kostenvergoeding ontvangen van hun werkgever. Het bedrag van deze kostenvergoeding werd onlangs retroactief verhoogd van € 129,48 naar maximum € 132,07 per maand. Vanaf...

21/01/2022

Bonusplannen: welke aanpak in 2022?

We informeerden u over de loonnorm die bepaalt dat de lonen in 2021-2022 met maximaal 0,4 % mogen stijgen. Niet alle loonelementen tellen echter mee. Met deze nieuwsbrief vestigen we graag nog eens de aandacht op de niet-recurrente resultaatsgebonden...

10/01/2022

Nieuwe COVID-19 steunmaatregel: voordelige overuren

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis voert de regering nieuwe steunmaatregelen in. Eerder had de regering al bijkomende goedkope overuren zonder overloontoeslag ingevoerd voor essentiële sectoren, genaamd “relance-uren”. Voor het jaar 2022 zul...

30/12/2021

Nieuwe loongrenzen voor arbeidskaarten vanaf 1 januari 2022

Buitenlandse werknemers die geen onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), hebben een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning nodig om op het Belgische grondgebied te mogen werken, tenzij zij hiervan vrijgesteld zijn. Sinds 1 j...

29/12/2021

Index januari 2022 PC 200

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd.  Deze indexering is het systeem waarbij de lonen geko...

17/12/2021

Nieuwe verlenging coronawerkloosheid

De regering heeft beslist om de bestaande regeling van de coronawerkloosheid, die normaal zou aflopen op 31.12.2021, opnieuw te verlengen tot en met 31.03.2022. De verlenging werd intussen ook gecommuniceerd door de RVA. Meer informatie over de vo...

13/12/2021

Sectorakkoord 2021 - 2022 voor paritair comité 209

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. De afgelopen maanden werden er op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

07/12/2021

Sectorakkoord 2021-2022 voor paritair comité 207

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming.  De afgelopen maanden werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatrege...

03/12/2021

Aanpassing telewerk en Self Assessment Testing Tool COVID-19

Aanpassing telewerk In onze nieuwsbrief van 23/11/2021 over de verplichte telewerkaangifte informeerden we u dat telewerk momenteel verplicht is voor alle werknemers met een telewerkbare functie gedurende 4 dagen per week en vanaf 13 december 2021...

02/12/2021

Sectorakkoord 2021 - 2022 voor paritair comité 226

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eerder dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen vastgel...

24/11/2021

Sectorakkoord 2021 - 2022 voor paritair comité 200

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. De afgelopen maanden werden er op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

23/11/2021

COVID-19: Verplichte telewerkaangifte voor werkgevers

Het Overlegcomité heeft op 17 november 2021 beslist om het telewerk opnieuw te verplichten tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.  Het Konin...

10/11/2021

Indexprognose januari 2022 PC 200

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Deze indexering is het systeem waarbij de lonen gekoppeld ...

29/10/2021

Nog vakantiedagen op te nemen? De do’s en don’ts opgesomd

Het einde van het kalenderjaar lonkt en collega’s maken afspraken over de vakantie tussen kerst en nieuw. Sommige collega’s dromen intussen al van hun bestemming voor de zomervakantie in 2022, maar de overijverige collega’s aan het einde van de...

26/10/2021

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof: wat is er nieuw dit schooljaar?

Het schooljaar is weer volop aan de gang. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten. Waarover gaat het? Betaald educatief verlof geeft de werknemer het recht om een erkende opleiding te volgen en om ...

15/10/2021

Wettelijke feestdagen in 2022

Aangezien 2021 stilaan ten einde loopt, willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2022 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent vervangingsdagen. Nieuwjaar              &n...

06/10/2021

Nieuwe COVID-19 steunmaatregel: de doelgroepvermindering

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis heeft de regering beslist een nieuwe doelgroepvermindering toe te kennen aan de werkgevers die in Q3 2021 een toename van het arbeidsvolume kennen ten opzichte van het arbeidsvolume in Q1 2021. De toenam...

29/09/2021

Verlenging coronawerkloosheid

De regering heeft beslist om de bestaande regeling van de coronawerkloosheid, die normaal zou aflopen op 30 september 2021, te verlengen tot en met 31 december 2021. De verlenging werd intussen ook gecommuniceerd door de RVA. De regering heeft wel aa...

06/08/2021

De coronapremie

Zoals u weet, heeft de Belgische overheid verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Zo is het ondertussen al een jaar geleden dat wij u informeerden over de beslissing van de overh...

27/07/2021

Uitbreiding rouwverlof

Een werknemer die een dierbaar persoon verliest, heeft tijd nodig om te rouwen. De werknemer krijgt hiervoor een aantal dagen “rouwverlof”. Hoeveel dagen rouwverlof de werknemer krijgt, hangt af van de relatie die de werknemer heeft met de overle...

01/07/2021

COVID-19: Belgische maatregelen

De Federale Regering heeft sinds het begin van de COVID-19 crisis verschillende steunmaatregelen ingevoerd voor werkgevers. Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de maatregelen die verlengd worden en van de maatregelen die t...

23/06/2021

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2021

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen, aangezien de overheid een maximum forfait...

04/06/2021

Studentenarbeid en de aandachtspunten

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering beslist om sommige uren die je als student gewerkt hebt, niet mee te tellen in het jaarlijkse contingent van 475 uur. Welke uren zijn dit en wat betekent dit? En wat zijn de voorwaarden voor stude...

27/05/2021

COVID-19: Aangifte telewerk juni

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van 29 maart 2021 heeft de Belgische overheid een verplicht elektronisch registratiesysteem ingevoerd waarin werkgevers een aantal gegevens dienen mee te delen over telewerk. Oorspronkelijk werd er gecommuniceerd ...

29/04/2021

COVID-19: Aangifte telewerk mei

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van 29 maart 2021, heeft de Belgische overheid een verplicht elektronisch registratiesysteem ingevoerd waarin werkgevers een aantal gegevens dienen mee te delen over telewerk. De verplichting geldt in principe voor a...

23/04/2021

“Thuiswerk” in het buitenland: aandachtspunten

Eén van de maatregelen om de COVID-19 crisis het hoofd te bieden, is het invoeren van aanbevolen of verplicht telewerk voor werknemers. Sommige werknemers die normaal gezien in België werkten, besloten naar aanleiding van het toegenomen thuiswerk o...

09/04/2021

COVID-19: Klein verlet vaccinatie en andere praktische nieuwtjes

Op 09.04.2021 is het klein verlet voor vaccinatie officieel ingevoerd na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten het klein verlet, alsook (de verlenging van) een aantal steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers naar aanleiding van de ...

29/03/2021

COVID-19: Verplichte telewerkaangifte

Telewerk is in België sinds eind oktober 2020 verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De Belgische regering wil het toezicht op de nale...

26/03/2021

Tarieven openbaar vervoer verhoogd vanaf 1 februari 2021

Op 1 februari 2021 zijn de tarieven van de trein (NMBS/SNCB) en de bus (TEC/De Lijn) verhoogd. We delen in deze nieuwsbrief graag mee wat deze tariefverhogingen voor u als werkgever betekenen. We herhalen in een notendop de algemene regels die bep...

01/03/2021

Bonusplannen: welke aanpak in 2021?

In het kader van de lopende onderhandelingen over de loonnorm en de maximaal toegelaten stijging van de lonen voor de komende twee jaar, vestigen we met deze nieuwsbrief graag nog eens de aandacht op de niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen en ...

19/02/2021

Telewerk in tijden van COVID-19

Eén van de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 crisis, is het invoeren van aanbevolen of verplicht telewerk voor werknemers. Er heerste lange tijd onduidelijkheid omtrent het wettelijk kader van dit type van telewerk. Om het door de overh...

29/01/2021

2021: nieuws en wijzigingen

Nu het nieuwe jaar is gestart, bespreken we in deze nieuwsbrief enkele recente wijzigingen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn.  De afschaffing van de papieren ecocheques Reeds verschillende jaren kunnen werkgevers ecocheques toeken...

04/01/2021

Index januari 2021 PC 200

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Deze indexering is het systeem waarbij de lonen gekoppeld ...

18/12/2020

Impact van de Brexit op de tewerkstelling van uw werknemers: sociale zekerheid

Deel II: Sociale Zekerheid Zoals u ongetwijfeld weet heeft het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten en geldt er tot 31 december 2020 een overgangsperiode, gebaseerd op het zogenaamde terugtrekkingsakkoord. Voor uitgebre...

11/12/2020

Impact van de Brexit op de tewerkstelling van uw werknemers: “where do we go from here?”

Deel I: Immigratie Naar aanleiding van een referendum heeft het Verenigd Koninkrijk op 29.03.2017 officieel meegedeeld aan de Europese Unie dat het de Europese Unie zal verlaten. Op 25.11.2018 werd een Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) ...

07/12/2020

Indexprognose PC 200 januari 2021

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Deze indexering is het systeem waarbij de lonen gekoppeld ...

09/11/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid voor werknemers in Belgie

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft de Belgische regering de afgelopen maanden verschillende maatregelen genomen.  Van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 werd een zeer eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “co...

21/10/2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval van sluiting van de school of opvang omwille van het coronavirus

De mogelijkheid die voorzien was voor ouders om corona-ouderschapsverlof op te nemen om op de kinderen te passen, bestaat niet meer sinds 1 oktober. Omdat er nog geen sprake van is om dit type verlof te verlengen, is het voor sommige ouders moeilijk ...

08/10/2020

Wettelijke feestdagen in 2021

Aangezien 2020 stilaan ten einde loopt, willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2021 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent vervangingsdagen.   Nieuwjaar - vrijdag 1 januari 2021 Paasmaanda...

22/09/2020

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof: vraag tijdig de tegemoetkoming in de loonkosten aan

Het schooljaar is weer volop aan de gang. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten.   Waarover gaat het? Betaald educatief verlof geeft de werknemer het recht om een erkende opleiding te vol...

15/09/2020

Nog vakantiedagen op te nemen? De do’s en don’ts op een rijtje.

De sociale partners bereikten gisteren een akkoord om de tijdelijke werkloosheid wegens corona gelijk te stellen voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie van 2021. Nu is het wachten op de omzetting van deze intentie in een regelgevend kader. In deze...

06/08/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

In onze nieuwsbrief van 19 juni 2020 informeerden wij u dat de huidige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona loopt tot en met 31 augustus 2020. Onder bepaalde voorwaarden kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmac...

06/08/2020

COVID-19: nieuwe Belgische steunmaatregelen

In het kader van de huidige COVID-19 crisis keurde de Belgische regering in juli enkele nieuwe steunmaatregelen goed. Gelet op de frequentie van het aantal regeringsbeslissingen vestigen wij er graag de aandacht op dat deze nieuwsbrief de stand va...

30/07/2020

Wijziging Belgische detacheringswet: nieuwe regels voor de detachering van werknemers

Werknemers die door hun werkgever tijdelijk worden uitgezonden om in een andere Europese lidstaat te gaan werken zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn bepaalt dat een “harde kern” van minimum arb...

24/07/2020

Telewerk: formaliteiten en kostenvergoeding

In het licht van de Covid-19 crisis werden niet-essentiële bedrijven tot 4 mei verplicht door de overheid om hun werknemers thuis te laten werken indien de functie dit toeliet. Dit telewerk kon gebeuren zonder dat de werkgever hiervoor een formele t...

24/07/2020

Consumptiecheque

In deze nieuwsbrief bespreken we een nieuwe en eenmalige vorm van verloning van werknemers die vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen kan toegekend worden, met name de consumptiecheque. Deze cheque werd door de Belgische overheid geïntr...

16/07/2020

Nieuwe formaliteiten voor de communicatie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Zoals reeds gecommuniceerd in onze nieuwsbrief van 19 juni blijft de bijzondere vorm van tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (hierna “coronawerkloosheid”) bestaan tot en met 31 augustus 2020. Er is nog geen nieuws over een mogelijke algemene...

10/07/2020

Paritair Comité 226: impact COVID-19 op ecocheques, eindejaarspremie en sectorale verlofdagen

Zoals u weet waren veel werkgevers ten gevolge van de COVID-19 crisis genoodzaakt om hun werknemers in tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (hierna: “coronawerkloosheid”) te stellen. Dit type schorsing van de arbeidsovereenkomst kan echter ni...

26/06/2020

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen, aangezien de overheid een maximum forfait...

24/06/2020

Schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht

In onze nieuwsbrief van 13 mei ll. lieten we u weten dat er een wetsvoorstel was aangenomen waardoor de opzeggingstermijn voortaan zou geschorst worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht corona (hierna “coronawerkloosheid”)...
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK