06/08/2021

De coronapremie

Zoals u weet, heeft de Belgische overheid verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Zo is het ondertussen al een jaar geleden dat wij u informeerden over de beslissing van de overh...

27/07/2021

Uitbreiding rouwverlof

Een werknemer die een dierbaar persoon verliest, heeft tijd nodig om te rouwen. De werknemer krijgt hiervoor een aantal dagen “rouwverlof”. Hoeveel dagen rouwverlof de werknemer krijgt, hangt af van de relatie die de werknemer heeft met de overle...

01/07/2021

COVID-19: Belgische maatregelen

De Federale Regering heeft sinds het begin van de COVID-19 crisis verschillende steunmaatregelen ingevoerd voor werkgevers. Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de maatregelen die verlengd worden en van de maatregelen die t...

23/06/2021

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2021

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen, aangezien de overheid een maximum forfait...

04/06/2021

Studentenarbeid en de aandachtspunten

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering beslist om sommige uren die je als student gewerkt hebt, niet mee te tellen in het jaarlijkse contingent van 475 uur. Welke uren zijn dit en wat betekent dit? En wat zijn de voorwaarden voor stude...

27/05/2021

COVID-19: Aangifte telewerk juni

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van 29 maart 2021 heeft de Belgische overheid een verplicht elektronisch registratiesysteem ingevoerd waarin werkgevers een aantal gegevens dienen mee te delen over telewerk. Oorspronkelijk werd er gecommuniceerd ...

29/04/2021

COVID-19: Aangifte telewerk mei

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van 29 maart 2021, heeft de Belgische overheid een verplicht elektronisch registratiesysteem ingevoerd waarin werkgevers een aantal gegevens dienen mee te delen over telewerk. De verplichting geldt in principe voor a...

23/04/2021

“Thuiswerk” in het buitenland: aandachtspunten

Eén van de maatregelen om de COVID-19 crisis het hoofd te bieden, is het invoeren van aanbevolen of verplicht telewerk voor werknemers. Sommige werknemers die normaal gezien in België werkten, besloten naar aanleiding van het toegenomen thuiswerk o...

09/04/2021

COVID-19: Klein verlet vaccinatie en andere praktische nieuwtjes

Op 09.04.2021 is het klein verlet voor vaccinatie officieel ingevoerd na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten het klein verlet, alsook (de verlenging van) een aantal steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers naar aanleiding van de ...

29/03/2021

COVID-19: Verplichte telewerkaangifte

Telewerk is in België sinds eind oktober 2020 verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De Belgische regering wil het toezicht op de nale...

26/03/2021

Tarieven openbaar vervoer verhoogd vanaf 1 februari 2021

Op 1 februari 2021 zijn de tarieven van de trein (NMBS/SNCB) en de bus (TEC/De Lijn) verhoogd. We delen in deze nieuwsbrief graag mee wat deze tariefverhogingen voor u als werkgever betekenen. We herhalen in een notendop de algemene regels die bep...

01/03/2021

Bonusplannen: welke aanpak in 2021?

In het kader van de lopende onderhandelingen over de loonnorm en de maximaal toegelaten stijging van de lonen voor de komende twee jaar, vestigen we met deze nieuwsbrief graag nog eens de aandacht op de niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen en ...

19/02/2021

Telewerk in tijden van COVID-19

Eén van de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 crisis, is het invoeren van aanbevolen of verplicht telewerk voor werknemers. Er heerste lange tijd onduidelijkheid omtrent het wettelijk kader van dit type van telewerk. Om het door de overh...

29/01/2021

2021: nieuws en wijzigingen

Nu het nieuwe jaar is gestart, bespreken we in deze nieuwsbrief enkele recente wijzigingen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn.  De afschaffing van de papieren ecocheques Reeds verschillende jaren kunnen werkgevers ecocheques toeken...

04/01/2021

Index januari 2021 PC 200

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Deze indexering is het systeem waarbij de lonen gekoppeld ...

18/12/2020

Impact van de Brexit op de tewerkstelling van uw werknemers: sociale zekerheid

Deel II: Sociale Zekerheid Zoals u ongetwijfeld weet heeft het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten en geldt er tot 31 december 2020 een overgangsperiode, gebaseerd op het zogenaamde terugtrekkingsakkoord. Voor uitgebre...

11/12/2020

Impact van de Brexit op de tewerkstelling van uw werknemers: “where do we go from here?”

Deel I: Immigratie Naar aanleiding van een referendum heeft het Verenigd Koninkrijk op 29.03.2017 officieel meegedeeld aan de Europese Unie dat het de Europese Unie zal verlaten. Op 25.11.2018 werd een Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) ...

07/12/2020

Indexprognose PC 200 januari 2021

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Deze indexering is het systeem waarbij de lonen gekoppeld ...

09/11/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid voor werknemers in Belgie

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft de Belgische regering de afgelopen maanden verschillende maatregelen genomen.  Van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 werd een zeer eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “co...

21/10/2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval van sluiting van de school of opvang omwille van het coronavirus

De mogelijkheid die voorzien was voor ouders om corona-ouderschapsverlof op te nemen om op de kinderen te passen, bestaat niet meer sinds 1 oktober. Omdat er nog geen sprake van is om dit type verlof te verlengen, is het voor sommige ouders moeilijk ...

08/10/2020

Wettelijke feestdagen in 2021

Aangezien 2020 stilaan ten einde loopt, willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2021 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent vervangingsdagen.   Nieuwjaar - vrijdag 1 januari 2021 Paasmaanda...

22/09/2020

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof: vraag tijdig de tegemoetkoming in de loonkosten aan

Het schooljaar is weer volop aan de gang. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten.   Waarover gaat het? Betaald educatief verlof geeft de werknemer het recht om een erkende opleiding te vol...

15/09/2020

Nog vakantiedagen op te nemen? De do’s en don’ts op een rijtje.

De sociale partners bereikten gisteren een akkoord om de tijdelijke werkloosheid wegens corona gelijk te stellen voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie van 2021. Nu is het wachten op de omzetting van deze intentie in een regelgevend kader. In deze...

06/08/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

In onze nieuwsbrief van 19 juni 2020 informeerden wij u dat de huidige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona loopt tot en met 31 augustus 2020. Onder bepaalde voorwaarden kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmac...

06/08/2020

COVID-19: nieuwe Belgische steunmaatregelen

In het kader van de huidige COVID-19 crisis keurde de Belgische regering in juli enkele nieuwe steunmaatregelen goed. Gelet op de frequentie van het aantal regeringsbeslissingen vestigen wij er graag de aandacht op dat deze nieuwsbrief de stand va...

30/07/2020

Wijziging Belgische detacheringswet: nieuwe regels voor de detachering van werknemers

Werknemers die door hun werkgever tijdelijk worden uitgezonden om in een andere Europese lidstaat te gaan werken zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn bepaalt dat een “harde kern” van minimum arb...

24/07/2020

Telewerk: formaliteiten en kostenvergoeding

In het licht van de Covid-19 crisis werden niet-essentiële bedrijven tot 4 mei verplicht door de overheid om hun werknemers thuis te laten werken indien de functie dit toeliet. Dit telewerk kon gebeuren zonder dat de werkgever hiervoor een formele t...

24/07/2020

Consumptiecheque

In deze nieuwsbrief bespreken we een nieuwe en eenmalige vorm van verloning van werknemers die vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen kan toegekend worden, met name de consumptiecheque. Deze cheque werd door de Belgische overheid geïntr...

16/07/2020

Nieuwe formaliteiten voor de communicatie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Zoals reeds gecommuniceerd in onze nieuwsbrief van 19 juni blijft de bijzondere vorm van tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (hierna “coronawerkloosheid”) bestaan tot en met 31 augustus 2020. Er is nog geen nieuws over een mogelijke algemene...

10/07/2020

Paritair Comité 226: impact COVID-19 op ecocheques, eindejaarspremie en sectorale verlofdagen

Zoals u weet waren veel werkgevers ten gevolge van de COVID-19 crisis genoodzaakt om hun werknemers in tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (hierna: “coronawerkloosheid”) te stellen. Dit type schorsing van de arbeidsovereenkomst kan echter ni...

26/06/2020

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen, aangezien de overheid een maximum forfait...

24/06/2020

Schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht

In onze nieuwsbrief van 13 mei ll. lieten we u weten dat er een wetsvoorstel was aangenomen waardoor de opzeggingstermijn voortaan zou geschorst worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht corona (hierna “coronawerkloosheid”)...

19/06/2020

COVID-19: nieuwe en verlengde Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

In het kader van de huidige COVID-19 crisis keurde de Belgische regering recent enkele nieuwe steunmaatregelen goed. Daarnaast werden een aantal verlengingen aangekondigd van bestaande steunmaatregelen. Wij zetten wat reeds bekend is voor u als werkg...

11/06/2020

Paritair comité 200: fietsvergoeding en impact COVID-19 op ecocheques en jaarlijkse premie

Vanaf 1 juli 2020 zijn er enkele wijzigingen in het paritair comité 200 (PC 200) voor wat de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer betreft. Aangezien juni ook de maand is van uitbetaling van de ecocheques en de jaarlijkse premie, geve...

13/05/2020

Wetsvoorstel: schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht Corona (retroactieve werking)

Recent werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor de opzeggingstermijn voortaan zou geschorst worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht Corona. Deze wijziging zou ook van toepassing zijn op werknemers die reeds vóór de publica...

07/05/2020

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid t.e.m. 30 juni 2020

Zoals u kon lezen in onze vorige nieuwsbrieven, voerde de Belgische regering in maart de mogelijkheid in om via een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid voor werknemers aan te vragen. Deze vereenvoudigde procedure liep oorspronkelijk t...

05/05/2020

Corona-ouderschapsverlof

Op 2 mei 2020 keurde de Ministerraad de invoering goed van een bijzonder type ouderschapsverlof: het corona-ouderschapsverlof. Dit tijdelijke verlofstelsel moet ouders toelaten om in de maanden mei en juni hun werk en de zorg voor de kinderen beter t...

28/04/2020

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering aangekondigd dat de uren die als student worden gewerkt tussen 1 april en 30 juni 2020 niet worden meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uur. Wat betekent dit? En wat zijn de voorwaarden ...

17/04/2020

COVID-19 update: Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

Recent heeft de regering nieuwe steunmaatregelen en aanpassingen van bestaande steunmaatregelen aangekondigd in het kader van de coronacrisis. Wij zetten wat reeds bekend is voor u als werkgever op een rijtje in deze nieuwsbrief. We kunnen niet ge...

15/04/2020

Verhoging vergoeding bureaukosten

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft in haar administratieve tussentijdse instructies het geïndexeerde bedrag voor de vergoeding van bureaukosten gepubliceerd. Deze vergoeding bedroeg maximum €126,94 per maand en wordt met ingang van 1 apri...

08/04/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen voerde de Belgische regering de mogelijkheid in om via een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid voor werknemers aan te vragen. Deze vereenvoudigde procedure liep oorspronkelijk tot 6 april maar...

23/03/2020

Coronavirus (Covid-19): Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

In deze uitdagende tijden zetten we graag een aantal mogelijke steunmaatregelen voor u als werkgever op een rijtje. We vestigen uw aandacht op het feit dat de hieronder vermelde maatregelen enkel betrekking hebben op de tewerkstelling van uw werkneme...

28/02/2020

Meldingsplicht gedetacheerde werknemers in Nederland

België en de buurlanden In België kennen we al sinds 2007 de Limosa-melding voor werknemers die gewoonlijk in een ander land dan België werken of er zijn aangeworven en die tijdelijk en / of gedeeltelijk in België komen werken. Door de Limosa-...

03/01/2020

Collectieve bonusplannen: nieuw grensbedrag bekend

Sinds 2008 kan een werkgever in België aan zijn werknemers op grond van de wet van 21 december 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr 90 (CAO nr 90) een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, ook wel bonusplan genoemd. Indie...

30/12/2019

Index januari 2020 PC 200

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn a...

18/11/2019

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof 2019: vraag tijdig de tegemoetkoming in de loonkosten aan

Het schooljaar is weer volop aan de gang en in Vlaanderen werd het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten. Waarover gaat het? B...

15/11/2019

Indexprognose januari 2020 PC 200

Elk jaar, in januari, worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn...

06/11/2019

Sociale verkiezingen 2020

In 2020 is het weer zover: in veel bedrijven moeten er opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd worden. Wat zijn sociale verkiezingen? De sociale verkiezingen hebben tot doel om afgevaardigden van het personeel te kiezen om te zetelen in de o...

24/10/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 207

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

18/10/2019

Nog vakantie op te nemen? De do's en don'ts op een rijtje

Het einde van het kalenderjaar lonkt. Collega’s maken afspraken over de vakantie tussen kerst en nieuw, enkele vooruitziende zielen dromen al van hun bestemming voor de zomervakantie van 2020 en de overijverige collega aan het einde van de gang? Di...
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK