09/12/2016

Collectieve bonusplannen: nieuw grensbedrag 2017 bekend

Sinds 2008 kan een werkgever in België aan zijn werknemers op grond van de wet van 21 december 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr 90 (CAO nr 90) een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, ook wel bonusplan genoemd.

Indien het voordeel niet hoger is dan een bepaald grensbedrag en voldoet aan een aantal voorwaarden, geniet dit bonussysteem van een gunstige behandeling op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. Zo is het toegekende voordeel tot het grensbedrag niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, is het fiscaal aftrekbaar als bedrijfskost en komt het niet in aanmerking voor bijv. de berekening van de opzeggingsvergoeding en vakantiegeld. Wel is het onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage sociale zekerheid van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07 % aan werknemerszijde.

De belangrijkste voorwaarden waarover sprake zijn:

  • Het voordeel moet gebonden zijn aan collectieve resultaten of doelstellingen;
  • De resultaten of doelstellingen moeten gelden voor een onderneming, voor een groep van ondernemingen of voor een welomschreven groep van werknemers;
  • De resultaten of doelstellingen zijn duidelijk aflijnbaar, transparant, definieerbaar/meetbaar en verifieerbaar;
  • Het behalen van de resultaten of doelstellingen is onzeker op het ogenblik van het invoeren van het bonusplan;
  • Het bonusplan voldoet aan de formaliteiten zoals bepaald door CAO nr 90. Deze vereisen onder andere het afsluiten van een CAO op ondernemingsniveau of een toetredingsakte en de goedkeuring van deze CAO of deze akte door de bevoegde overheden volgens de modellen en termijnen bepaald in CAO nr 90.

Het grensbedrag wordt telkens op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex. Vanaf 1 januari 2017 zijn de nieuwe grensbedragen de volgende:

Sociale maximumgrens

De RSZ hanteert een maximumbedrag van 3.255 EUR bruto in 2017 (= 2.830 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer.

Fiscale maximumgrens

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.830 EUR netto in 2017, per kalenderjaar en per werknemer.

Contacteer uw dossierbeheerder indien u wilt nagaan of uw collectieve doelstellingen voor 2017 in aanmerking komen voor de gunstige regeling waarin CAO nr 90 voorziet.

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK