03/01/2020

Collectieve bonusplannen: nieuw grensbedrag bekend

Sinds 2008 kan een werkgever in België aan zijn werknemers op grond van de wet van 21 december 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr 90 (CAO nr 90) een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, ook wel bonusplan genoemd.

Indien het voordeel niet hoger is dan een bepaald grensbedrag en voldoet aan een aantal voorwaarden, geniet dit bonussysteem van een gunstige behandeling op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. Zo is het toegekende voordeel tot het grensbedrag niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, is het fiscaal aftrekbaar als bedrijfskost en komt het niet in aanmerking voor bv. de berekening van opzeggingsvergoedingen en vakantiegeld. Wel is het onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage sociale zekerheid van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07% aan werknemerszijde.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het is een collectief voordeel, onderworpen aan de vervulling van vooraf bepaalde collectieve resultaten of doelstellingen;
  • De resultaten of doelstellingen moeten gelden voor een onderneming, voor een groep van ondernemingen of voor een welomschreven groep van werknemers;
  • De resultaten of doelstellingen zijn duidelijk aflijnbaar, transparant, definieerbaar/meetbaar en verifieerbaar. Voorbeelden van doelstellingen zijn: het behalen van een concreet omzetcijfer gedurende de referteperiode, het doen dalen van de foutenmarge, de vermindering van klantenklachten, het verkrijgen van een ISO-norm of andere vergunning,..;
  • Het behalen van de resultaten of doelstellingen moet onzeker zijn op het ogenblik van het invoeren van het bonusplan;
  • Het bonusplan moet voldoen aan bepaalde formaliteiten, zoals het opmaken van een toetredingsakte of het afsluiten van een cao en de goedkeuring van deze cao of akte door de bevoegde overheden. Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw verplicht modelformulier beschikbaar dat hiervoor moet gebruikt worden.

Het grensbedrag wordt telkens op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex. Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe grensbedragen de volgende:

Sociale maximumgrens
De RSZ hanteert in 2020 een maximumbedrag van 3.413 EUR bruto (= 2.968 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer.

Fiscale maximumgrens
Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.968 EUR netto in 2020, per kalenderjaar en per werknemer.

Contacteer uw Payroll Business Partner indien u wil nagaan of uw collectieve doelstellingen voor 2020 in aanmerking komen voor de gunstige regeling waarin CAO nr 90 voorziet.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK