19/06/2020

COVID-19: nieuwe en verlengde Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

In het kader van de huidige COVID-19 crisis keurde de Belgische regering recent enkele nieuwe steunmaatregelen goed. Daarnaast werden een aantal verlengingen aangekondigd van bestaande steunmaatregelen. Wij zetten wat reeds bekend is voor u als werkgever op een rijtje in deze nieuwsbrief.

Gelet op de frequentie van het aantal regeringsbeslissingen vestigen wij er graag de aandacht op dat deze nieuwsbrief de stand van zaken op 19 juni 2020 weergeeft.
Aangezien het merendeel van de maatregelen bovendien nog niet werd uitgevoerd in wetgeving zal u bij elke maatregel de bron vermeld zien waarop de informatie gebaseerd is.  

 

Verlengingen van bestaande steunmaatregelen

Tijdelijke werkloosheid corona-overmacht verlengd tot en met 31 augustus

Naar aanleiding van de coronacrisis werd een vereenvoudigde procedure ingevoerd om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen voor werknemers. Deze procedure was geldig tot en met 5 april en werd daarna in verschillende fases verlengd tot en met 30 juni 2020.

De regering heeft intussen beslist om deze vorm van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31 augustus 2020. De RVA bevestigt deze verlenging. De procedure en de voorwaarden zijn dezelfde gebleven en kunt u terugvinden in onze voorgaande nieuwsbrieven.

 

Corona-ouderschapsverlof verlengd tot en met 30 september

In onze nieuwsbrief van 5 mei informeerden we u over de invoering van het corona-ouderschapsverlof dat werknemers met kinderen moest toelaten om hun werk en de zorg voor kinderen in de maanden mei en juni beter te kunnen combineren.

Het corona-ouderschapsverlof zal worden verlengd tot 30 september 2020. Voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking zal de uitkering met 150% verhoogd worden. De aanvraag voor de zomermaanden en de maand september kan nog niet worden ingediend bij de RVA aangezien de wetgeving daarvoor op dit moment nog ontbreekt. Het lijkt ons daarentegen wel mogelijk om met uw werknemers indien gewenst reeds een akkoord te sluiten over de opname van corona-ouderschapsverlof. We raden u daarbij aan om dit akkoord te sluiten onder voorbehoud van de publicatie van de noodzakelijke wetgeving. 

 

Invoering van nieuwe steunmaatregelen

Nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid: “overgangs” economische werkloosheid

De huidige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona is een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid dat specifiek werd gecreëerd om de crisis waarin veel ondernemingen zich nu bevinden, het hoofd te bieden. Na afloop van het huidige stelsel dat tot en met 31 augustus loopt, voorziet de regering in de invoering van een overgangstype tijdelijke werkloosheid met name een “overgangs” economische werkloosheid. Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 10% zullen beroep kunnen doen op dit type werkloosheid waarvan de voorwaarden, de formaliteiten en de duurtijd nog niet gekend zijn. De regering stelde in haar communicatie over deze beslissing voorop dat werknemers in dit overgangssysteem 2 dagen opleiding zouden moeten volgen per maand werkloosheid.

 

Consumptiecheque

Met het oog op het verhogen van de koopkracht van de werknemers introduceert de regering een nieuw soort cheque: de consumptiecheque. Deze cheque van (maximaal) €300 zou door de werknemers gebruikt kunnen worden in de zwaarst getroffen sectoren van de huidige crisis, zoals de horeca en de cultuursector. Net zoals de maaltijdcheque en de ecocheque zou ook deze cheque vrij zijn van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Werkgevers zouden niet verplicht worden deze cheque aan hun werknemers toe te kennen.

De voorwaarden en de formaliteiten van deze cheque zijn nog niet gekend aangezien het wetgevend kader nog ontbreekt.

 

Tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie

Werknemers bouwen volgens de Belgische wetgeving vakantierechten op op basis van hun prestaties in het voorafgaande kalenderjaar, ook wel het vakantiedienstjaar genoemd. Een aantal afwezigheidsdagen worden in het kader van het recht op vakantie echter gelijkgesteld met gewerkte dagen. Voor de afwezigheid wegens tijdelijke werkloosheid op basis van corona was er geen gelijkstelling voorzien, wat een impact zou hebben op de vakantierechten van de werknemers in 2021.

Daar is met een Koninklijk Besluit van 4 juni 2020 verandering in gekomen. De dagen tijdelijke werkloosheid in het kader van corona die hebben plaatsgevonden tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2020 worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor het recht op vakantie in 2021.

Opgelet! Indien de werknemers tijdelijk werkloos blijven na 30 juni 2020 is er voorlopig nog geen gelijkstelling voorzien.

 

Uitgebreider recht op zwangerschapsrust

Zwangere werkneemsters hebben voorafgaand aan de geboorte recht op 6 weken prenatale rust, waarvan 1 week verplicht opgenomen dient te worden vanaf de 7e dag voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Een werkneemster die is blijven werken vanaf de 6e week tot de 2e week voorafgaand aan de bevalling kan de dagen dat ze effectief aan het werk is gebleven overdragen naar de periode van 9 weken postnataal verlof.

Met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden periodes van arbeidsongeschiktheid en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Dat was in het verleden niet het geval, waardoor de werkneemster deze dagen prenatale rust niet kon overdragen.

Deze wijziging is het gevolg van een wet van 12 juni 2020 die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van gisteren, 18 juni 2020. Deze wet is niet beperkt tot een bepaalde periode en is dus voor onbepaalde duur van toepassing.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK