08/04/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen voerde de Belgische regering de mogelijkheid in om via een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid voor werknemers aan te vragen. Deze vereenvoudigde procedure liep oorspronkelijk tot 6 april maar werd intussen verlengd tot 19 april.
Gelieve te noteren dat dit maar één maatregel is die de Belgische regering heeft genomen en dat er nog maatregelen zijn waarop u wellicht een beroep kan doen.
Verder kunnen we niet genoeg benadrukken dat de Belgische regering deze maatregelen heel regelmatig aanpast. Deze nieuwsbrief geeft de stand van zaken op 8 april 2020 weer.

 

Tijdelijke werkloosheid

Onder bepaalde voorwaarden kan u voor werknemers die u niet langer volledig of gedeeltelijk tewerk kan stellen, een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen. Door de invoering van deze tijdelijke werkloosheid schorst u tijdelijk de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

 

Procedure

Niet elke werkgever kan een beroep doen op deze tijdelijke werkloosheid. Enkel de werkgevers die een directe impact ondervinden van Covid-19 waardoor de werknemers helemaal niet meer of slechts gedeeltelijk hun taken kunnen uitoefenen, kunnen gebruik maken van deze specifieke procedure.
Voorbeelden zijn: een winkel werd gesloten, handelsvertegenwoordigers kunnen geen klanten meer bezoeken en hebben niet genoeg taken om deze thuis uit te oefenen, er komen geen bestellingen meer binnen,…

Niet alle arbeidsovereenkomsten moeten geschorst worden. Enkel die werknemers die omwille van hun functie niet meer of minder kunnen werken, komen hiervoor in aanmerking.

Als u als werkgever tijdelijke werkloosheid wenst aan te vragen, kan u dit tot 19 april 2020 doen via een vereenvoudigde procedure. Dit houdt in dat u aan uw Payroll Business Partner laat weten welke dagen de werknemers zullen werken en welke dagen ze werkloos zijn. Pro-Pay zorgt voor de nodige elektronische aangifte van deze werkloosheidsdagen zodat de RVA weet op welke uitkering de werknemer recht heeft.

Het is mogelijk om de arbeidsovereenkomsten ofwel volledig te schorsen (de werknemer werkt niet meer) ofwel gedeeltelijk (de werknemer werkt nog één of meerdere dagen per week). In geval er wordt gekozen voor gedeeltelijke werkloosheid bepaalt de werkgever hoeveel dagen de werknemers nog kunnen werken. De werknemers moeten hier niet mee akkoord gaan. Zij dienen uiteraard wel geïnformeerd te worden over de dagen dat ze nog wel moeten werken en welke dagen ze werkloos zullen zijn. Deze mededeling aan de werknemers kan om het even welke vorm aannemen, een e-mail kan in sommige gevallen voldoende zijn.

 

De uitkering

De werknemer die tijdelijk werkloos is dient ofwel zijn vakbond te contacteren (indien hij/zij hierbij aangesloten is) ofwel de “Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen” om een dossier te openen en werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen. Een dossier openen bij de “Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen” kan online. De vakbond of de hulpkas zal dan maandelijks de werkloosheidsuitkeringen storten op de bankrekening van de werknemer.

De werkloosheidsuitkering bedraagt 70% van het maandelijks brutoloon. Het brutoloon is evenwel begrensd tot 2.754,76 EUR. Daarbovenop betaalt het werkloosheidsbureau nog 5,63 EUR per dag werkloosheid. Op beide bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

In sommige sectoren bestaat er een bijkomende verplichting om een aanvulling te betalen bovenop deze werkloosheidsuitkering. Daarnaast is het mogelijk om vrijwillig een aanvulling te betalen. Deze aanvulling kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden op voorwaarde dat het totaal van de werkloosheidsuitkering + de aanvulling(en) niet meer bedraagt dan het belastbaar loon dat de werknemer verdiend zou hebben indien hij gewerkt had.

Indien de werknemers gedeeltelijk werkloos zijn ontvangen ze hun gewone loon voor de dagen dat ze werken. Opgelet: indien de werknemers enkel nog thuis werken en voordien een onkostenvergoeding kregen omdat ze een mobiele functie hadden, dan zal deze onkostenvergoeding niet meer toegekend kunnen worden.

Tijdelijke werkloosheidsdagen worden gelijkgesteld voor het pensioen.
Momenteel is er nog geen gelijkstelling voor de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld, maar volgens verschillende persberichten zou er wetgevend initiatief komen om dit toch gelijk te stellen.
Wat de gelijkstelling betreft voor de eindejaarspremie en andere voordelen die op sectorniveau worden toegekend, dient er te worden gekeken wat er binnen het paritair comité werd overeengekomen. Het valt niet uit te sluiten dat in de sectoren nog akkoorden zullen gesloten worden om deze uitzonderlijke periode gelijk te stellen met effectieve prestaties indien, dit nog niet het geval was.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK