17/04/2020

COVID-19 update: Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

Recent heeft de regering nieuwe steunmaatregelen en aanpassingen van bestaande steunmaatregelen aangekondigd in het kader van de coronacrisis. Wij zetten wat reeds bekend is voor u als werkgever op een rijtje in deze nieuwsbrief.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de Belgische regering deze maatregelen quasi dagelijks aanpast. Deze nieuwsbrief geeft de stand van zaken op 17 april 2020 weer.

 

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid verlengd tot en met 31/05

Zoals gecommuniceerd in onze nieuwsbrief van 8 april, is er naar aanleiding van de coronacrisis een vereenvoudigde procedure ingevoerd om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen voor uw werknemers. Deze procedure was geldig tot en met 5 april en werd daarna verlengd tot en met 19 april.
Intussen heeft de RVA bevestigd dat de vereenvoudigde procedure verlengd is tot en met 31 mei 2020. De procedure en de voorwaarden zijn dezelfde gebleven en kunt u terugvinden in onze nieuwsbrief van 8 april.

 

Bedrijfsvoorheffing

In onze nieuwsbrief van 23 maart deelden wij mee dat u twee maanden uitstel van betaling kon krijgen voor de bedrijfsvoorheffing van de maanden februari 2020 (uitstel tot 13 mei 2020) en maart 2020 (uitstel tot 15 juni 2020).
Dit uitstel wordt nu ook van toepassing op april 2020. De betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing van april 2020 wordt meer bepaald verlengd tot 15 juli 2020.

Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid tot uitstel van betaling, dan vragen wij u uitdrukkelijk om contact op te nemen met uw Payroll Business Partner.

 

Akkoord bij sociale partners over voorstel aanpassing medisch getuigschrift

De Groep van Tien, waarin de belangrijkste werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zetelen, heeft een akkoord bereikt over de aanpassing van de regels omtrent medische getuigschriften en het gewaarborgd loon voor zieke werknemers.

De sociale partners stellen het volgende voor:

  • Het medisch getuigschrift op te splitsen in twee luiken, zodat de arts een onderscheid kan maken tussen de werknemer die écht ziek is en de werknemer die moet thuisblijven omdat er bijvoorbeeld een gezinslid besmet is met het coronavirus.
    De zieke werknemer ontvangt gewaarborgd loon. De werknemer die verplicht thuis moet blijven, moet van thuis uit werken of zal een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen indien thuiswerk niet mogelijk is.
  • De ziekte-uitkeringen gelijk te trekken met de tijdelijke werkloosheidsuitkering door de ziekte-uitkeringen te verhogen tot 70% van het (geplafonneerd) brutoloon.

Dit akkoord moet nog bevestigd worden door de federale overheid. Het is dus wachten op de effectieve uitvoering van dit akkoord.

 

Bijkomende sociaal-economische maatregelen

Ten slotte heeft de regering onder meer de volgende tijdelijke maatregelen aangekondigd in “kritische” of “essentiële” sectoren:

  • 220 vrijwillige overuren waarop in een beperkte periode geen bedrijfsvoorheffing/sociale bijdragen moeten betaald worden in essentiële sectoren;
  • Tijdelijke terbeschikkingstelling van werknemers aan essentiële sectoren;
  • De tewerkstelling van tijdelijke werklozen in vitale sectoren;
  • De mogelijkheid om korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur overeen te komen in essentiële sectoren.

Deze maatregelen moet nog concreet uitgewerkt worden. Wij verwachten daarnaast dat bijkomende maatregelen voor alle werkgevers (bv. met betrekking tot de uitbreiding van studentenarbeid of de inschakeling van asielzoekers) binnenkort verder worden uitgewerkt.

Ook hiervoor is het wachten op de effectieve uitvoering in de vorm van een koninklijk of ministerieel besluit. Wij zullen u hierover inlichten van zodra wij over concrete informatie beschikken.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK