29/03/2021

COVID-19: Verplichte telewerkaangifte

Telewerk is in België sinds eind oktober 2020 verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De Belgische regering wil het toezicht op de naleving van dit verplichte telewerk versterken nu de coronacijfers weer de slechte richting uitgaan.

Hiertoe heeft de Belgische overheid een verplicht elektronisch registratiesysteem ingevoerd. Vanaf 01.04.2021 tot en met 30.06.2021, zullen bedrijven verplicht moeten aangeven hoeveel personen er werkzaam zijn bij de onderneming en voor hoeveel personen het niet mogelijk is om te telewerken. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met een strafrechtelijke of administratieve geldboete.

Opgelet! Vergeet niet dat u aan uw werknemers die niet kunnen telewerken, ook nog steeds een attest moet bezorgen dat de noodzaak van de aanwezigheid van de werknemer in de onderneming bevestigt. Indien u dit wenst kan Pro-Pay u een voorbeeld van zulk een attest bezorgen.

 

Welke werkgevers?

De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn (bv. horecazaken).

 

Welke gegevens?

De werkgever moet elke maand volgende gegevens aan de RSZ meedelen:

 • Het aantal personen werkzaam in de onderneming.
 • Het aantal personen in de onderneming voor wie telewerk onmogelijk is.

Indien de onderneming meerdere vestigingseenheden heeft in België, moet deze informatie per vestigingseenheid vermeld worden. Met vestigingseenheid wordt bedoeld: een plaats waarop of van waaruit een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming wordt uitgeoefend (bv. exploitatiezetel, afdeling, atelier, fabriek, magazijn, bureau, winkel...). De vestigingseenheden van uw onderneming kunt u opzoeken op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met personen werkzaam in de onderneming worden niet enkel de werknemers bedoeld in dienst van de onderneming maar eveneens derden die structureel aanwezig zijn bij de onderneming. Denk daarbij aan uitzendkrachten, zelfstandige consultants, gedetacheerden, bewakingspersoneel etc.

Niet-telewerkbare functies ten slotte betreffen werkzaamheden die door hun aard inhouden dat ze niet thuis kunnen uitgevoerd worden. Het gaat dan meer bepaald over arbeiders in een productieomgeving, om onthaalpersoneel, handelsvertegenwoordigers, koeriers etc.

Voor werknemers die wél een telewerkbare functie hebben maar die uitzonderlijk aanwezig dienen te zijn op de werkvloer voor het verzenden of ophalen van post, printen van documenten, een evaluatie enz. geldt dat zij hun aanwezigheid dienen te kunnen verantwoorden. Wij raden aan om de werknemer ook voor deze uitzonderlijke aanwezigheden van een attest te voorzien dat de noodzaak van de aanwezigheid op de werkvloer bevestigt.

 

Wanneer?

De aangifte wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. De aangifte zelf heeft echter betrekking op het aantal personen op de eerste werkdag van de maand.

 • voor de situatie op 01.04.2021 (= eerste werkdag van april 2021): aangifte uiterlijk op 06.04.2021;
 • voor de situatie op 03.05.2021 (= eerste werkdag van mei 2021): aangifte uiterlijk op 06.05.2021;
 • voor de situatie op 01.06.2021 (= eerste werkdag van juni 2021): aangifte uiterlijk op 06.06.2021.

Actie!

 • Zorg ervoor dat u de komende drie maanden tijdig een Corona telewerkaangifte doet
   
 • U kan de aangifte doen via de portaalsite van de RSZ: Corona telewerkaangifte
   
 • Indien u zelf niet in de mogelijkheid bent om de aangifte te doen, kan u beroep doen op uw Payroll Business Partner. Gelieve ons in dat geval de volgende gegevens te bezorgen:
 1. Aantal personen werkzaam in de onderneming (incl. gedetacheerde werknemers, onderaannemers, uitzendkrachten etc.)
 2. Aantal personen waarvoor telewerk niet mogelijk is. Namen van personen zijn niet nodig, het aantal volstaat.
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK