28/05/2019

Flexibilisering ouderschapsverlof en andere thematische verloven

In één van onze vorige nieuwsbrieven (klik hier) lieten we u weten dat de wet van 2 september 2018 over het ouderschapsverlof en de wet van 2 september 2018 over de flexibilisering van de opname van thematische verloven was verschenen in het Belgisch Staatsblad. We vertelden ook dat we nog wachtten op een Koninklijk Besluit om de uitkeringen en de verdere modaliteiten te regelen.

Dit langverwachte Koninklijk Besluit is in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019 verschenen. We geven even een korte opfrissing.

 

Wat wijzigt er aan het ouderschapsverlof?

Invoering van het 1/10e ouderschapsverlof

Een werknemer met kinderen jonger dan 12 jaar (21 jaar voor een gehandicapt kind) die voldoet aan de voorwaarden om ouderschapsverlof op te nemen, kan zijn prestaties voltijds, halftijds of met 1/5e verminderen.

De werknemer die voltijds werkt krijgt nu nog een bijkomende optie, namelijk de mogelijkheid om zijn prestaties met 1/10e te verminderen en bijgevolg het ouderschapsverlof op te nemen gedurende 1 halve dag per week of 1 dag per 2 weken. Deze 1/10e vermindering van prestaties is mogelijk gedurende een termijn van 40 maanden (op te nemen in periodes van 10, 20, 30 of 40 maanden).

In tegenstelling tot de andere vormen van ouderschapsverlof is dit geen recht voor de werknemer die aan de voorwaarden voldoet. Het akkoord van de werkgever is vereist.

Het is mogelijk om de verschillende vormen van ouderschapsverlof (voltijds, 1/2e, 1/5e, 1/10e) te combineren en over te stappen van de ene vorm naar de andere.

De opname van het ouderschapsverlof wordt flexibeler

Wat het voltijds en halftijds ouderschapsverlof betreft voorziet de nieuwe wet een flexibilisering van de opnamemodaliteiten.

Voltijds ouderschapsverlof

De werknemer kan zijn prestaties voltijds schorsen gedurende 4 maanden, op te nemen in periodes van minimum 1 maand.
De werknemer zal voortaan ook, op voorwaarde dat de werkgever daarmee akkoord gaat, zijn prestaties voltijds kunnen schorsen per week in plaats van per maand. De 4 maanden worden opgesplitst in weken, zodat de werknemer maximum gedurende 16 weken zijn prestaties voltijds kan schorsen.

Halftijds ouderschapsverlof

De voltijds tewerkgestelde werknemers kunnen hun prestaties ook halftijds schorsen gedurende 8 maanden (minimum op te nemen per 2 maanden).
De werknemer kan voortaan ook, op voorwaarde dat de werkgever daarmee akkoord gaat, zijn prestaties schorsen per maand.

Door deze opsplitsing in weken en in maanden zou het kunnen dat de werknemer minder dan 4 weken (bij de opname van het voltijds ouderschapsverlof in weken) of slechts één maand overhoudt (bij de opname van het halftijds ouderschapsverlof). De werknemer kan dit restsaldo opnemen zonder dat de werkgever hiermee akkoord dient te gaan.

 

Wat wijzigt er aan de medische bijstand?

Een werknemer kan onder bepaalde voorwaarden verlof voor medische bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid opnemen, volgens volgende modaliteiten:

  1. Voltijds gedurende een periode van maximum 12 maanden per patiënt, op te nemen in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. De werknemer kan voortaan, op voorwaarde dat de werkgever daarmee akkoord gaat, dit verlof ook opnemen in weken (één, twee of drie).
  2. Voor de halftijdse en 1/5e schorsing wijzigt er niets. Die opname gebeurt in periodes van minimum 1 maand.

 

Slotbemerkingen

Indien de werkgever weigert om het recht op 1/10e ouderschapsverlof of de nieuwe flexibele opnamevormen voor thematische verloven toe te kennen, moet hij dit schriftelijk melden aan de werknemer. Let op: dit moet gebeuren binnen welbepaalde termijnen.

De werknemer heeft recht op uitkeringen via de RVA. De RVA zal de uitkeringen betalen in functie van de vorm van onderbreking.

Deze nieuwe vorm van onderbreking en flexibilisering treedt in werking voor de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 juni 2019.

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK