11/12/2020

Impact van de Brexit op de tewerkstelling van uw werknemers: “where do we go from here?”

Deel I: Immigratie

Naar aanleiding van een referendum heeft het Verenigd Koninkrijk op 29.03.2017 officieel meegedeeld aan de Europese Unie dat het de Europese Unie zal verlaten. Op 25.11.2018 werd een Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) overeengekomen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, teneinde de modaliteiten van de terugtrekking uit de Europese Unie te regelen.

Het Terugtrekkingsakkoord voorzag in een overgangsperiode tot en met 31.12.2020, waarin de rechten van zowel EU-onderdanen als onderdanen van het Verenigd Koninkrijk gewaarborgd bleven, alsof het VK nog lid was van de EU. Ondertussen werden de onderhandelingen opgestart tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om ook de rechtsverhoudingen na de terugtrekking te regelen. Zoals ondertussen echter gebleken is, zitten deze onderhandelingen in het slop en ziet het ernaar uit dat we voor 01.01.2021 geen akkoord moeten verwachten.

Omdat u als werkgever niet kan wachten tot 1 januari om een aantal zaken in kaart te brengen en u voor te bereiden op de impact die de Brexit mogelijk heeft in uw onderneming op het vlak van tewerkstelling, willen we u in twee nieuwsbrieven informeren over de impact van de Brexit op het vlak van immigratie enerzijds, en op het vlak van toepasselijke sociale zekerheid anderzijds.

Deze nieuwsbrief gaat over immigratie en geeft de stand van zaken weer op 11.12.2020.

 

1. Principe voor Brexit en onderhandelingen

Volgens het principe van vrij verkeer van personen in Europees Unierecht, hebben EU-burgers het recht om in elke andere lidstaat te gaan wonen en werken. Belgen konden werken in het Verenigd Koninkrijk zonder de nood aan enige arbeidsvergunning of visum, en vice versa. Dit principe blijft ook tijdens de overgangsperiode van toepassing, dus tot en met 31.12.2020.

In het kader van de onderhandelingen stelde de Europese Unie het principe van de wederkerigheid voorop: indien het Verenigd Koninkrijk een vereenvoudigde regeling zou treffen voor een (kort) verblijf in het VK, zou de EU een gelijkwaardig systeem aanbieden.

Er is op dit moment echter nog geen akkoord over de voorwaarden voor tewerkstelling en verblijf tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf 01.01.2021. We moeten dus voorlopig voortgaan op de algemene principes, wat onder meer zou betekenen dat Belgen, als derdelanders, een visum zouden nodig hebben om in het VK te verblijven, inclusief een toelating om te werken in het VK en vice versa voor onderdanen van het VK in België.

Voor werknemers die vóór 31.12.2020 reeds legitiem in één van beide landen aan het werk waren en er een geldig verblijf hadden, geldt als uitgangspunt dat zij dit recht behouden zolang ze hun statuut tijdig geformaliseerd hebben bij de respectievelijke overheden.

 

2. Werk en verblijf van Britse werknemers in België vanaf 01.01.2021

Vanaf 01.01.2021 zullen Britse werknemers, net zoals andere derdelanders, in principe een arbeidskaart en een verblijfsvergunning nodig hebben om arbeid te verrichten en te verblijven in België. Om in aanmerking te komen voor een arbeidskaart dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn.

Britten die naar België reizen voor een kort verblijf (maximum 90 dagen over een periode van 180 dagen) zullen geen visum nodig hebben. Voor bepaalde korte opdrachten op het Belgisch grondgebied zal er eveneens een vrijstelling zijn voor het aanvragen van een arbeidskaart, afhankelijk van de aard en de duurtijd van de activiteiten.

 

3. Werk en verblijf van Belgische werknemers in het Verenigd Koninkrijk vanaf 01.01.2021

Om te werken in het VK (hetzij regelmatig enkele dagen per week, hetzij een aaneensluitende periode), zal voor een Belgische werknemer een verblijfs-en arbeidsvergunning moeten aangevraagd worden vanaf 01.01.2021.

In het VK zijn daarvoor twee mogelijkheden:

  • De Skilled Worker-procedure (het nieuwe “puntensysteem”), die vereist dat de werkgever een aanwezigheid en een activiteit heeft in het VK.
  • De Global Talent Visa, voor hoogopgeleide werknemers met een specifieke expertise. Deze categorie van werknemers heeft een voorafgaande goedkeuring van een onafhankelijke organisatie nodig. Weinig werknemers voldoen in de praktijk aan de zeer hoge expertise-eisen.

Net zoals in België zal het wel mogelijk zijn om voor een kort verblijf (maximum 90 dagen over een periode van 180 dagen) visumvrij naar het VK te reizen. Voor zakenreizen (business travel) zal er evenmin een specifiek visum nodig zijn. De activiteiten die tijdens een zakenreis mogen uitgevoerd worden zijn echter beperkt. Bijkomende uitzonderingen bestaan voor specifieke categorieën van werknemers, zoals wetenschappers, atleten, onderzoekers, academici, etc.

Voor meer informatie over immigratieverplichtingen in het VK kunnen wij u steeds in contact brengen met onze partner in het Verenigd Koninkrijk: JMR HR & Legal.

 

4. Welke stappen kunnen Britse werknemers in België nu nog ondernemen om hun recht op werk en verblijf te vrijwaren?

Britse werknemers die nu in België wonen (en werken), kunnen tot en met 31.12.2020 bij het gemeentebestuur van hun woonplaats een aanvraag indienen voor het behoud van hun verblijfsrecht in België.

Zij zullen op basis van hun geldig verblijf vóór of ten laatste op 31.12.2020, geen arbeidskaart nodig hebben om hier te kunnen blijven werken vanaf 01.01.2021.

 

5. Welke stappen kunnen Belgische werknemers in het VK ondernemen om hun recht op werk en verblijf te vrijwaren?

Belgische werknemers die op 31.12.2020 in de UK werken, kunnen zich onder bepaalde voorwaarden registreren voor een pre-settled status, op basis waarvan zij 5 jaar in het VK kunnen wonen en werken. Indien werknemers tijdens een periode van 5 jaar ten minste 180 dagen hebben gewoond in het VK in elke lopende periode van 12 maanden, zullen zij in aanmerking komen voor een settled status, zodat zij langdurig in het VK kunnen verblijven.

Voor meer informatie hierover, kunnen wij u steeds in contact brengen met onze partner in het Verenigd Koninkrijk: JMR HR & Legal.

AANDACHTSPUNTEN

Breng in kaart of u Britse werknemers in België tewerkstelt, of Belgische werknemers in het VK.

Controleer of uw werknemers in het VK of in België de nodige stappen hebben ondernomen om hun verblijfsrecht te behouden.

Indien u in de toekomst een werknemer van België naar het VK zal zenden of van het VK naar België, dan moet u nagaan welke visum- en/of arbeidskaartformaliteiten moeten nageleefd worden. 

Houd er rekening mee dat deze stappen extra tijd en geld kunnen kosten.

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK