11/06/2020

Paritair comité 200: fietsvergoeding en impact COVID-19 op ecocheques en jaarlijkse premie

Vanaf 1 juli 2020 zijn er enkele wijzigingen in het paritair comité 200 (PC 200) voor wat de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer betreft. Aangezien juni ook de maand is van uitbetaling van de ecocheques en de jaarlijkse premie, geven we u graag mee welke impact de tijdelijke werkloosheid heeft op deze loonvoordelen.

 

Fietsvergoeding

Vanaf 1 juli 2020 wordt er een verplichte fietsvergoeding ingevoerd van €0,10 per effectief afgelegde kilometer (maximum 40 km heen en terug per dag). Deze fietsvergoeding geldt enkel voor de bedienden die regelmatig de fiets nemen om naar het werk te komen en is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten in het woon-werktraject, met uitzondering van de tussenkomst voor het openbaar vervoer.

Werknemers die hiervan gebruik wensen te maken leggen aan de werkgever een ondertekende verklaring voor waarin ze vermelden dat ze regelmatig gebruik maken van een fiets voor hun woon-werkverplaatsing.

 

Gemeenschappelijk openbaar vervoer, andere dan de trein

Tot op heden was de werkgever verplicht om tussen te komen bij de verplaatsingen die de werknemer maakt met het openbaar vervoer - andere dan de trein - van zijn woonplaats tot de plaats van tewerkstelling, indien de afstand tussen de woonplaats van de werknemer en zijn plaats van tewerkstelling minimum 3 kilometer is.
Vanaf 1 juli 2020 wordt deze minimumafstand verlaagd van 3 kilometer naar 1 kilometer.

 

Impact tijdelijke werkloosheid overmacht Corona op jaarlijkse premie en ecocheques

In de maand juni dient de werkgever over te gaan tot afgifte van ecocheques en de betaling van de jaarlijkse premie, tenzij deze op ondernemingsvlak werden omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

Om te bepalen of de werknemers recht hebben op het volledige bedrag van de ecocheques (€250) en het volledige bedrag van de jaarlijkse premie (€265,12) moet er gekeken worden naar de prestaties van de werknemer tussen 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020 (de referteperiode). Sommige afwezigheden van de werknemer zullen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties, andere niet.

De periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Corona is niet gelijkgesteld voor de berekening van de jaarlijkse premie en ecocheques, zodat het mogelijk is om deze bedragen te verlagen naar rato van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid tijdens de referteperiode.
Het is echter steeds mogelijk om op ondernemingsniveau te besluiten om deze periode van tijdelijke werkloosheid toch gelijk te stellen met effectieve prestaties.  

 

Wat moet u doen als werkgever?

  • Verifieer welke werknemers zich met de fiets verplaatsen voor hun woon-werkverkeer en vraag hen om een schriftelijke verklaring wat betreft deze verplaatsingen en de afstand die ze afleggen.
  • Verifieer of er werknemers in aanmerking komen voor een tussenkomst in hun kosten voor het openbaar vervoer indien ze een afstand korter dan 3 kilometer afleggen.
  • Verwittig uw Payroll Business Partner indien er werknemers zijn die recht hebben op de fietsvergoeding of tussenkomst in het openbaar vervoer.
  • Verwittig uw Payroll Business Partner indien u periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Corona wenst gelijk te stellen voor het recht op ecocheques of de jaarlijkse premie. Zonder verwittiging worden de regels toegepast zoals bepaald in de sectorale akkoorden.
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK