10/07/2020

Paritair Comité 226: impact COVID-19 op ecocheques, eindejaarspremie en sectorale verlofdagen

Zoals u weet waren veel werkgevers ten gevolge van de COVID-19 crisis genoodzaakt om hun werknemers in tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (hierna: “coronawerkloosheid”) te stellen. Dit type schorsing van de arbeidsovereenkomst kan echter niet te onderschatten gevolgen hebben voor bepaalde loonelementen. Daarom hebben bepaalde sectoren het initiatief genomen om deze gevolgen te beperken door het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. Dat is onder meer het geval in paritair comité 226. Deze nieuwsbrief heeft als doel om u in te lichten over de bij cao getroffen maatregelen die de impact op bepaalde loonelementen wensen te beperken.

 

Eindejaarspremie

In paritair comité 226 wordt jaarlijks op het einde van het jaar een eindejaarspremie betaald aan de werknemers die in dienst zijn op het ogenblik dat de premie betaald wordt en die effectief het hele kalenderjaar in dienst zijn geweest bij de onderneming.

Bepaalde gebeurtenissen waarbij de arbeidsovereenkomst wordt geschorst worden gelijkgesteld aan effectief gewerkte dagen. Wat de coronawerkloosheid betreft was dat aanvankelijk niet het geval, met als gevolg dat het bedrag van de eindejaarspremie verminderd diende te worden naar rato van het aantal dagen coronawerkloosheid in het kalenderjaar. Om dat te vermijden voorziet een collectieve arbeidsovereenkomst dat de dagen coronawerkloosheid in de periode van 13 maart tot en met 30 juni 2020 gelijkgesteld zijn aan gewerkte dagen. De dagen coronawerkloosheid in die periode zullen dus geen effect hebben op het bedrag van de eindejaarspremie.

De werkgever draagt de kost voor deze gelijkgestelde dagen wegens coronawerkloosheid, maar kan een tussenkomst genieten van het Sociaal Fonds van de sector. Deze tussenkomst zal betaald worden in het eerste trimester van 2021, onder de volgende voorwaarden:

  • De tussenkomst van het Sociaal Fonds is begrensd tot €10 per dag coronawerkloosheid;
  • De aanvraag tot tussenkomst dient ingediend te worden door middel van een formulier dat door het Sociaal Fonds ter beschikking wordt gesteld. Om geldig te zijn dient de aanvraag bij het Fonds toe te komen per e-mail, ten laatste op 31 juli 2020.

Het aanvraagformulier kan u downloaden op de website van het Sociaal Fonds: Sociaal-fonds/aanvraag-forfaitaire-tussenkomst-jaarpremie

Indien nodig, aarzel dan niet de hulp in te roepen van uw Payroll Business Partner bij het invullen van dit document.

 

Ecocheques

December is in PC 226 eveneens de maand waarin de ecocheques worden toegekend door de werkgever. Om na te gaan of een werknemer recht heeft op het volledige bedrag van de ecocheques (€250) dient men rekening te houden met de prestaties van de werknemer tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 (referteperiode). Bepaalde afwezigheden van de werknemer zijn gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen, terwijl andere dat niet zijn. De periode van coronawerkloosheid was aanvankelijk niet gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het recht op ecocheques, met een negatieve impact als gevolg.

Binnen het paritair comité is men ook wat dit punt betreft tussengekomen, aangezien bij collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien dat de dagen van coronawerkloosheid in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 gelijkgesteld zijn met effectief gewerkte dagen. De impact van de coronawerkloosheid op de ecocheques wordt op die manier beperkt.

 

De sectorale verlofdagen

Bij collectieve arbeidsovereenkomst is ten slotte voorzien in de overdracht van sectorale verlofdagen die vallen in een periode van coronawerkloosheid. Deze dagen worden overgedragen naar een later te bepalen datum volgens het gebruik in de onderneming en bij afwezigheid daarvan, in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer.

De betrokken dagen zijn op dit moment 2 april (Goede Vrijdag) en 11 juli in het Nederlandstalig landsgedeelte, daar het stelsel van de coronawerkloosheid verlengd werd tot en met 31 augustus 2020. Indien zou blijken dat de coronawerkloosheid nogmaals wordt verlengd, dan kunnen bijvoorbeeld ook 27 september in het Franstalig landsgedeelte en 2 november (Allerzielen) betrokken sectorale dagen zijn. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er op dit ogenblik nog geen bevestiging is of het systeem van coronawerkloosheid verlengd zal worden. Het is daarom nog niet zeker welke sectorale verlofdagen overgedragen dienen te worden naar een later tijdstip.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK