19/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 200

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen vastgelegd die de basis vormen voor de sectorale onderhandelingen.

Binnen PC 200 werden deze onderhandelingen intussen gevoerd, wat resulteerde in een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2019 - 2020 dat geldig is van 01.01.2019 tot en met 31.12.2020. We willen u hieronder een overzicht bezorgen van de belangrijkste beslissingen voor de komende twee jaar in uw sector. 

Lonen

Het sectorakkoord voorziet in een verhoging van de reële bruto maandlonen en de barema’s met 1,1% vanaf 01.09.2019. Op die manier vult PC 200 de maximale loonkostontwikkeling in die de regering had vooropgesteld.

De bovenvermelde verhoging van de reële brutolonen is niet van toepassing indien de onderneming volgens bedrijfseigen modaliteiten voorziet in een gelijkwaardig voordeel. Dit gelijkwaardig voordeel kan bestaan uit een effectieve loonsverhoging en/of andere voordelen in koopkracht. Belangrijk is wel dat het voordeel vanaf 01.01.2021 recurrent dient te zijn. Voor deze omzetting moet rekening worden gehouden met volgende modaliteiten:

  • In ondernemingen met een syndicale delegatie wordt het gelijkwaardig voordeel overeengekomen in een akkoord op ondernemingsniveau tegen uiterlijk het moment van de loonbetaling van september 2019;
  • In ondernemingen zonder syndicale delegatie wordt het gelijkwaardig voordeel aan iedere bediende schriftelijk en individueel gecommuniceerd op het ogenblik van de loonbetaling van september 2019;
  • Jaarlijkse loonsverhogingen die de werknemers ontvangen op basis van barema’s die gelden in de sector of binnen de onderneming (bv. verhoging van de lonen op basis van ervaring of anciënniteit), worden niet aangerekend op de 1,1% verhoging van de effectieve lonen.

Opgelet! Voor werkgevers die zowel bedienden als arbeiders tewerkstellen binnen dezelfde ondernemingsactiviteit geldt er een bijzondere regeling indien de arbeiders in de onderneming aangesloten zijn bij een sectoraal pensioenplan en de bedienden geen of een minder gunstige aanvullende pensioenregeling hebben. Deze bedrijven zullen een tijdelijke jaarpremie gelijkwaardig aan de loonsverhoging van 1,1% dienen te storten in een aanvullende pensioenregeling voor hun bedienden.

Vervoer: vanaf 01.07.2020 wordt er een fietsvergoeding ingevoerd van 0,10 EUR per effectief afgelegde kilometer (maximum 40 km heen en terug per dag). Deze fietsvergoeding geldt enkel voor de bedienden die regelmatig de fiets nemen om naar het werk te komen en is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten in het woonwerktraject, met uitzondering van de tussenkomst voor het openbaar vervoer.

SWT en Tijdskrediet

Voor tijdskrediet met motief past PC 200 de algemene regels toe zoals deze van toepassing zijn in cao n°103 en zullen de bedienden voor het motief zorg kunnen genieten van 51 maanden tijdskrediet en voor het motief opleiding van 36 maanden, indien zij aan de voorwaarden voldoen.

Voor tijdskrediet bij landingsbanen was binnen PC 200 reeds een 1/5e tijdskrediet mét uitkering mogelijk voor werknemers vanaf 55 jaar op voorwaarde dat zij een lange loopbaan (35 jaar) konden aantonen, een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid én mits 2 jaar anciënniteit binnen de onderneming. Halftijds tijdskrediet mét uitkering is ook mogelijk vanaf 57 jaar onder bovenvermelde voorwaarden. Deze stelsels worden nu verlengd voor de periode van 01.07.2019 tot 30.06.2021.

SWT wordt mogelijk vanaf 59 jaar voor de lange loopbanen met nachtarbeid of zwaar beroep en de zeer lange loopbanen (40 jaar) volgens de voorwaarden bepaald in de sector.

Opleiding

Ook deze keer dient de werkgever een verplicht aantal dagen opleiding aan te bieden aan de werknemers, afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK