15/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 209

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen vastgelegd die de basis vormen voor de sectorale onderhandelingen.

Binnen PC 209 werden deze onderhandelingen intussen gevoerd, wat eind juni resulteerde in een sectorakkoord voor de jaren 2019 - 2020 (geldig van 01.01.2019 tot en met 31.12.2020). We willen u hieronder een overzicht bezorgen van de belangrijkste beslissingen voor de komende twee jaar in uw sector.

Lonen

De bepalingen over de lonen zijn in principe beperkt tot gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Het toepassingsgebied kan wel uitgebreid worden tot de niet-gebaremiseerde bedienden en niet-baremiseerbare bedienden volgens een welbepaalde procedure, afhankelijk of er al dan niet een vakbondsafvaardiging in de onderneming aanwezig is.

De ondernemingen kunnen de beschikbare loonmarge van 1,1% zelf invullen. Dit moet paritair op ondernemingsniveau overeengekomen worden en kan anders zijn voor verschillende werknemers. De procedure om deze loonmarge in te vullen is verschillend afhankelijk of er al dan niet een vakbondsafvaardiging in de onderneming aanwezig is. Het akkoord voor deze invulling dient gesloten te worden tegen 30 september 2019. Indien de onderneming geen initiatief neemt om deze marge zelf in te vullen, worden de effectieve brutolonen verhoogd met 1,1% op 01.07.2019.

Opgelet: indien uw onderneming zich bevindt in Brabant, Luik, Luxemburg, Namen of Henegouwen, waar de sectorale eindejaarspremie geen volledige maand bedraagt en waar de onderneming ook zelf geen hogere eindejaarspremie toekent, zal de beschikbare loonmarge van 1,1% geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor de verhoging van de eindejaarspremie.

Het minimumloon in de sector verhoogt met 52,25 EUR op 01.07.2019.

De ecocheques kunnen worden omgezet naar een ander voordeel ten laatste op 30.09.2019.

Vervoer Tenzij er een gunstigere regeling bestaat op ondernemingsvlak, wijzigen vanaf 01.01.2020 de volgende regels:

  • Verhoging van het plafond voor de tussenkomst van de werkgever in de transportkosten met eigen vervoer: verhoging van het loonplafond naar 4.960 EUR.
  • Eigen vervoer: terugbetaling van 0,06 EUR per afgelegde kilometer (minimum 1,50 EUR per arbeidsdag en maximum 6,5 EUR).
  • Fietsvergoeding: terugbetaling van 0,15 EUR per kilometer (maximaal 6 EUR per arbeidsdag).

SWT en tijdskrediet

Voor tijdskrediet met motief past PC 209 de algemene regels toe zoals deze van toepassing zijn in cao n°103 en zullen de bedienden voor het motief zorg kunnen genieten van 51 maanden tijdskrediet en voor het motief opleiding van 36 maanden, indien zij aan de voorwaarden voldoen.

Voor tijdskrediet bij landingsbanen was binnen PC 209 reeds een 1/5e tijdskrediet mét uitkering mogelijk voor werknemers vanaf 55 jaar, op voorwaarde dat zij een lange loopbaan (35 jaar) konden aantonen, een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid én mits 2 jaar anciënniteit binnen de onderneming. Halftijds tijdskrediet mét uitkering is ook mogelijk vanaf 57 jaar onder bovenvermelde voorwaarden. Deze stelsels worden nu verlengd.

Wat SWT betreft worden de akkoorden in de sector verlengd waardoor de werknemers kunnen instappen in het SWT indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Opleiding

Het individuele opleidingsrecht van de werknemer wordt uitgebreid van 8 naar 16 uur.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK