12/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 226

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen vastgelegd die de basis vormen voor de sectorale onderhandelingen.

Binnen PC 226 werden deze onderhandelingen intussen gevoerd, wat eind juni resulteerde in een sectorakkoord voor de jaren 2019 – 2020, dat geldig is van 01.01.2019 tot en met 31.12.2020. We willen u hieronder een overzicht bezorgen van de belangrijkste beslissingen voor de komende twee jaar in uw sector.

1. Lonen

Verhoging van de reële lonen, de barema’s en de huisbarema’s met 1,1% vanaf 01.07.2019. Op deze manier vult PC 226 de maximale loonkostontwikkeling in die de regering had vastgelegd.

2. Mobiliteit

Verhoging van de fietsvergoeding van 0,23 naar 0,24 EUR/Km vanaf 01.02.2020.
Verhoging van de werkgeverstussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer (bus, metro, tram of De Waterbus) naar 80% vanaf 01.02.2020.

3. Tijdskrediet en SWT

Voor tijdskrediet met motief past PC 226 de algemene regels toe zoals die van toepassing zijn in cao n° 103 en zullen de bedienden voor het motief zorg kunnen genieten van 51 maanden tijdskrediet en voor het motief opleiding van 36 maanden, indien zij aan de voorwaarden voldoen.

Ook voor tijdskrediet bij landingsbanen voorziet PC 226 de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst vanaf 57 jaar met de helft te schorsen of met 1/5de vanaf 55 jaar en uitkeringen te krijgen indien er aan de voorwaarden is voldaan.

Er worden aanvullende uitkeringen voorzien via het sociaal fonds van de sector voor de verschillende vormen van tijdskrediet einde loopbaan.

Wat SWT betreft wordt dit systeem mogelijk vanaf 59 jaar voor de lange loopbanen met nachtarbeid of zwaar beroep en de zeer lange loopbanen (40 jaar) volgens de voorwaarden bepaald in de sector.

4. Klein verlet

Vanaf 01.07.2019 wordt het rouwverlof uitgebreid van 3 naar 5 dagen bij een overlijden van een familielid in de eerste graad (echtgeno(o)t(e), kind, vader of moeder).

5. Mogelijkheid tot omzetting van sectorale verlofdagen

Vanaf 01.01.2020 heeft de werkgever de mogelijkheid om via het afsluiten van een cao op ondernemingsvlak 4 sectorale verlofdagen om te zetten naar een ander gelijkwaardig voordeel.

6. Impact uitzendarbeid

Voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 01.07.2019 wordt het werk dat men als uitzendkracht heeft gepresteerd in de periode van 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming, in aanmerking genomen voor het bepalen van de barema-anciënniteit en het anciënniteitsverlof.

7. Jeugdvakantie

Vanaf het vakantiedienstjaar 2019 (vakantiejaar 2020) hebben voltijdse bedienden in jeugdvakantie recht op een bijkomende premie van 30 EUR per dag. De werkgever betaalt deze premie maar kan deze recupereren bij het Sociaal Fonds.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK