24/11/2021

Sectorakkoord 2021 - 2022 voor paritair comité 200

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. De afgelopen maanden werden er op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen vastgelegd die de basis vormen voor de sectorale onderhandelingen.

Binnen PC 200 werden deze onderhandelingen intussen gevoerd, wat resulteerde in een sectorakkoord voor de jaren 2021 - 2022 dat geldig is van 01.01.2021 tot en met 31.12.2022. We willen u hieronder een overzicht bezorgen van de belangrijkste beslissingen in uw sector.

 

Lonen

1. Loonsverhoging

Het sectorakkoord voorziet in een verhoging van de reële bruto maandlonen en de barema’s met 0,4% vanaf 01.12.2021. Op die manier vult PC 200 de maximale loonkostontwikkeling in die de regering had vooropgesteld.

Ondernemingen kunnen kiezen om de verhoging van de reële brutolonen te vervangen door een gelijkwaardig voordeel volgens hun bedrijfseigen modaliteiten. Dit gelijkwaardig voordeel kan bestaan uit een effectieve loonsverhoging en/of andere voordelen in koopkracht. Eenmalige premies kunnen worden aangerekend voor zover zij toegekend zijn in de periode 2021-2022. Belangrijk is wel dat het voordeel vanaf 01.01.2023 recurrent dient te zijn. Voor deze omzetting moet rekening worden gehouden met volgende modaliteiten:

  • In ondernemingen met een syndicale delegatie wordt het gelijkwaardig voordeel overeengekomen in een akkoord op ondernemingsniveau tegen uiterlijk 30.11.2021;
  • In ondernemingen zonder syndicale delegatie wordt het gelijkwaardig voordeel aan iedere bediende schriftelijk en individueel gecommuniceerd tegen uiterlijk 30.11.2021;
  • Jaarlijkse loonsverhogingen die de werknemers ontvangen op basis van barema’s die gelden in de sector of binnen de onderneming (bv. verhoging van de lonen op basis van ervaring of anciënniteit), worden niet aangerekend op de 0,4% verhoging van de effectieve lonen.

2. Coronapremie

Een eenmalige coronapremie moet worden toegekend in de vorm van consumptiecheques in ondernemingen die aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

  1. Een positieve bedrijfswinst hebben behaald in 2019 én 2020, en
  2. De omzet of brutomarge moet met ten minste 5% gestegen zijn in kalenderjaar 2020 ten opzichte van kalenderjaar 2019.

Indien de omzet met ten minste 5% gestegen is bedraagt de coronapremie € 125. Indien de omzet met ten minste 10% gestegen is bedraagt de coronapremie € 250.

Gelieve uw boekhouder te contacteren om na te gaan of u aan beide bovenstaande voorwaarden voldoet.

De coronapremie moet uiterlijk worden uitgereikt op 31.12.2021. De werkgever moet uiterlijk op 15.12.2021 een schriftelijke communicatie over de al dan niet toekenning van de premie richten aan de syndicale delegatie of indien er geen syndicale delegatie is, aan de werknemers.

De premie wordt betaald aan de werknemers die op 30.11.2021 in dienst zijn, pro rata de prestaties die tussen 01.12.2020 en 30.11.2021 zijn verricht en daarmee worden gelijkgesteld. Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30.11.2021.

Een coronapremie, die reeds werd toegekend op het niveau van de onderneming in de vorm van consumptiecheques, wordt in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen.

3. Kilometervergoeding

Vanaf 01.07.2022 zal de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer verhoogd worden van € 0,10 per effectief afgelegde kilometer naar € 0,20 per effectief afgelegde kilometer (met een maximum van 40 km heen en terug of € 8,00 per dag). Deze fietsvergoeding geldt enkel voor de bedienden die regelmatig de fiets nemen om naar het werk te komen en is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten in het woonwerktraject, met uitzondering van de tussenkomst voor het openbaar vervoer.

Wat de tussenkomst betreft in de kosten voor het woon-werkverkeer voor een werknemer die een eigen vervoermiddel gebruikt, gold geen verplichting om tussen te komen voor de werkgever indien de jaarlijkse brutobezoldiging € 27.750 overschreed. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 29.680 met ingang van 1 januari 2022.

 

Tijdskrediet en SWT

Voor tijdskrediet met motief worden de algemene regels in PC 200, zoals deze van toepassing zijn in cao n°103, verlengd en kunnen de bedienden voor het motief zorg genieten van 51 maanden tijdskrediet en voor het motief opleiding van 36 maanden, indien zij aan de voorwaarden voldoen.

Voor tijdskrediet bij landingsbanen was binnen PC 200 reeds een halftijds tijdskrediet en een 1/5e tijdskrediet mét uitkering mogelijk voor werknemers vanaf 55 jaar op voorwaarde dat zij een lange loopbaan (35 jaar) konden aantonen, een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid én mits 2 jaar anciënniteit binnen de onderneming. Deze stelsels worden verlengd.

De leeftijd voor het opnemen van SWT wordt opgetrokken van 59 jaar naar 60 jaar voor de lange loopbaan met nachtarbeid, zwaar beroep en de zeer lange loopbaan (40 jaar) volgens de voorwaarden bepaald in de sector.

 

Opleiding

Ook deze keer dient de werkgever een verplicht aantal dagen opleiding aan te bieden aan de werknemers, afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK