06/11/2019

Sociale verkiezingen 2020

In 2020 is het weer zover: in veel bedrijven moeten er opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd worden.

Wat zijn sociale verkiezingen?

De sociale verkiezingen hebben tot doel om afgevaardigden van het personeel te kiezen om te zetelen in de ondernemingsraad (OR) of het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW).

Deze worden om de 4 jaar georganiseerd. De volgende sociale verkiezingen zijn voorzien tussen 11 mei en 24 mei 2020.

Welke ondernemingen dienen verkiezingen te organiseren?

Niet elke onderneming dient verkiezingen te organiseren. Zo dient er slechts een CPBW te worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen.

Voor de OR dienen er gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers te worden tewerkgesteld.

Let op: zowel ondernemingen met als zonder economische of commerciële finaliteit dienen verkiezingen te organiseren indien aan bovenstaande voorwaarde voldaan is. Ook vzw’s moeten dus verkiezingen organiseren als er voldoende werknemers zijn.

Hoe wordt het gemiddelde aantal werknemers berekend?

Het gemiddelde aantal werknemers is het gemiddelde aantal werknemers tijdens de referteperiode. Deze periode ving aan op 1 oktober 2018 en liep tot 30 september 2019.

Voor elk personeelslid wordt de tewerkstelling berekend. De optelsom van deze individuele tellingen is de gemiddelde tewerkstelling van de organisatie.

Telt elke werknemer mee?

Neen. Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst tellen mee (bepaalde of onbepaalde duur, bedienden, arbeiders, studenten,…), maar ook langdurige zieken en werknemers in volledig tijdskrediet of thematische verloven of werknemers die verlof zonder wedde hebben. Ook leerlingen en personen met een individuele beroepsopleiding tellen mee. Voor uitzendkrachten geldt een specifieke telling.

Tellen dan weer niet mee: werknemers met een vervangingsovereenkomst, personen zonder arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld bestuurders-zelfstandigen), personen met een beroepsinlevingsstage, mensen in SWT (het vroegere brugpensioen) en uitzendkrachten die afwezige werknemers vervangen.

Hoe wordt er geteld?

Voor elke vaste werknemer wordt de volgende formule gebruikt:

Voor de uitzendkrachten wordt de volgende formule toegepast:

Is de werkgever verplicht om sociale verkiezingen te organiseren?

Als je onderneming volgens de telling hierboven gemiddeld 50 werknemers telt, moet de procedure voor sociale verkiezingen verplicht opgestart worden.

Deze procedure beslaat een periode van ongeveer 150 dagen en begint al in december 2019. Ze wordt gekenmerkt door strikte deadlines en communicatie aan de werknemers.

Let op: indien de onderneming verplicht is om sociale verkiezingen te organiseren dien je op te letten voor de zogenaamde “occulte periode”, waarin je niet weet welke werknemers kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen. Werknemers die kandidaat zijn voor de verkiezingen zijn immers beschermd tegen ontslag. Deze occulte periode hangt af van de dag waarop de datum van de verkiezingen wordt bekendgemaakt, maar zal ongeveer overeenstemmen met de periode van januari tot maart 2020. Tijdens deze periode kunnen kandidaten enkel en alleen ontslagen worden omwille van economisch-technische redenen en de dringende reden, waarvoor specifieke procedures gevolgd moeten worden. De ontslagen werknemer zal kunnen eisen dat hij terug in dienst wordt genomen en indien dit niet gebeurt, de betaling van een aanzienlijke beschermingsvergoeding eisen. Wij raden dan ook af om tijdens deze periode werknemers te ontslaan.

Hoe kan Pro-Pay u helpen?

Wij hebben een partnerschapsovereenkomst afgesloten met Agoria. Agoria heeft een softwarepakket ontwikkeld ter ondersteuning van de sociale verkiezingen. In de dienstverlening van Agoria is niet enkel software inbegrepen, maar ook technische en juridische ondersteuning tijdens de volledige procedure en deelname aan seminaries.

U kan nog steeds beroep doen op Pro-Pay voor het invullen van de documenten van de verkiezingen, extra juridische ondersteuning op maat en bijstand op de verkiezingsdag binnen uw onderneming.

Contacteer het juridische department van Pro-Pay voor meer informatie via legal@propay.be

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK