13/05/2020

Wetsvoorstel: schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht Corona (retroactieve werking)

Recent werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor de opzeggingstermijn voortaan zou geschorst worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht Corona. Deze wijziging zou ook van toepassing zijn op werknemers die reeds vóór de publicatie van de wet werden ontslagen en op dit moment een opzeggingstermijn presteren.

Het is zeer waarschijnlijk dat deze wet een van de komende dagen wordt goedgekeurd. In deze nieuwsbrief herhalen wij kort het principe van de schorsing tijdens de opzeggingstermijn en vindt u de nodige informatie over de geplande wetswijziging.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van verdere ontwikkelingen over dit wetsvoorstel.

 

Opzeggingstermijn en schorsing van de opzeggingstermijn

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt door opzegging zal de werknemer tijdens de opzeggingstermijn presteren zoals gewoonlijk en ontvangt hij hiervoor zijn gewoonlijk loon. Zijn arbeidsovereenkomst blijft dus doorlopen tijdens de opzeggingstermijn. Pas op het einde van de opzeggingstermijn neemt de arbeidsovereenkomst effectief een einde.

Echter, in geval van een aantal welbepaalde afwezigheden van de werknemer tijdens de opzeggingstermijn, worden de arbeidsovereenkomst en de opzeggingstermijn geschorst (ziekte, vakantie, …). Dit betekent dat de opzeggingstermijn stopt tijdens die schorsing en verlengd wordt met de duur van de schorsing.
Andere afwezigheden, zoals bijvoorbeeld feestdagen, schorsen de opzeggingstermijn dan weer niet.

Bijvoorbeeld: een werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van 4 weken, die aanvangt op maandag 18.05.2020. De opzeggingstermijn van 4 weken loopt in principe van maandag 18.05 tot en met zondag 14.06. De feestdagen op donderdag 21.05 (Hemelvaart) en maandag 01.06 (Pinkstermaandag) schorsen de opzeggingstermijn niet.
Echter: de werknemer wordt 3 dagen ziek tijdens de opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn wordt dus geschorst en verlengd met 3 dagen. De opzeggingstermijn neemt uiteindelijk een einde op woensdag 17.06 i.p.v. 14.06 (3 dagen later dan voorzien).

 

Huidige regelgeving

Veel werkgevers gebruiken momenteel het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht Corona (hierna “coronawerkloosheid”), waardoor de arbeidsovereenkomst van hun werknemers tijdelijk geschorst is.

Volgens de huidige wetgeving wordt de opzeggingstermijn niet geschorst door coronawerkloosheid. Dat betekent dat de opzeggingstermijn tijdens de coronawerkloosheid gewoon doorloopt en dat de arbeidsovereenkomst een einde kan nemen tijdens coronawerkloosheid.

 

Wetsvoorstel

De overheid vreest dat werkgevers op die manier “goedkoop” werknemers zouden ontslaan tijdens coronawerkloosheid. Om die reden werd een wetsvoorstel gedaan om de opzeggingstermijn wel te laten schorsen in geval van coronawerkloosheid.

De nieuwe wet zou van toepassing zijn vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad en zal ook gelden voor werknemers van wie de opzeggingstermijn nog lopende is op de dag van publicatie. Voor die werknemers geldt de nieuwe bepaling met ingang van 01.03.2020.

 

Concrete gevolgen voor u als werkgever

Dit wetsvoorstel geldt niet alleen voor toekomstige ontslagen met een opzeggingstermijn, maar ook voor opzeggingstermijnen die u reeds in het verleden heeft betekend en die nog steeds lopen. Voor de werknemers aan wie u reeds een opzeggingstermijn betekend heeft én die coronawerkloos zijn/waren, zal de opzeggingstermijn dus toch geschorst zijn tijdens alle periodes van coronawerkloosheid vanaf 01.03.2020.

Indien de opzeggingstermijn van de werknemer reeds afgelopen is voor de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, verandert er niets: de arbeidsovereenkomst heeft een einde genomen.

Houd hiermee dus rekening indien u gebruik maakt van coronawerkloosheid en u een werknemer met een opzeggingstermijn ontslaat of recent heeft ontslagen.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de finale wettekst die gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK