16/10/2019

Wettelijke feestdagen in 2020

Aangezien 2019 stilaan ten einde loopt willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2020 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent vervangingsdagen.

Wettelijke feestdagen in 2020

 • Nieuwjaar - woensdag 1 januari 2020
 • Paasmaandag - maandag 13 april 2020
 • Feest van de Arbeid - vrijdag 1 mei 2020
 • OH Hemelvaart - donderdag 21 mei 2020
 • Pinkstermaandag - maandag 1 juni 2020
 • Nationale Feestdag - dinsdag 21 juli 2020
 • OLV Hemelvaart - zaterdag 15 augustus 2020
 • Allerheiligen - zondag 1 november 2020
 • Wapenstilstand - woensdag 11 november 2020
 • Kerstdag - vrijdag 25 december 2020

Wetgeving

Als een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewoonlijke inactiviteitsdag in de onderneming (meestal een zaterdag), dan moet deze feestdag vervangen worden door een andere dag die samenvalt met een gewone werkdag. Werknemers in de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden op een feestdag. De werkgever moet echter voor die feestdagen wel loon betalen.
De feestdagen die in de loop van 2020 samenvallen met een inactiviteitsdag zijn in de hierboven vermelde lijst in het vet aangeduid. De werknemer heeft in 2020 recht op twee vervangingsdagen, met name voor Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (zaterdag 15 augustus) en Allerheiligen (zondag 1 november).

De wet van 4 januari 1974 bepaalt de regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen. In theorie is het Paritair Comité bevoegd voor het bepalen van deze vervangingsdagen, maar in de praktijk gebeurt het zelden dat het Paritair Comité deze beslissing neemt. Indien het Paritair Comité geen beslissing heeft genomen voor 1 oktober 2019 is het aan de onderneming om deze dagen vast te leggen voor 2020. De onderneming kan dat doen op één van de volgende 4 manieren:

 • Via de ondernemingsraad;
 • Indien er geen ondernemingsraad is in het bedrijf, via een akkoord met de vakbondsafgevaardigden;
 • Indien er noch een ondernemingsraad noch een syndicale afvaardiging is, via een onderling akkoord tussen de werkgever en alle werknemers;
 • Indien er geen akkoord kan bekomen worden voor het hele bedrijf, kan er een individuele overeenkomst tussen werkgever en elke werknemer opgemaakt worden.

Indien er geen vervangingsdag kan vastgelegd worden op één van de hierboven vermelde wijzen, valt de vervangingsdag automatisch op de eerstvolgende werkdag na de feestdag (meestal een maandag). De werkgever moet zijn werknemers informeren over de vervangingsdagen voor 2020 via aanplakking van een gedateerd en ondertekend bericht in de lokalen van de onderneming, en dit vóór 15 december 2019.

U kan een voorbeeld van zo’n document bekomen bij uw dossierbeheerder bij Pro-Pay.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK