08/10/2020

Wettelijke feestdagen in 2021

Aangezien 2020 stilaan ten einde loopt, willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2021 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent vervangingsdagen.

 

Wettelijke feestdagen in 2021

 • Nieuwjaar - vrijdag 1 januari 2021
 • Paasmaandag - maandag 5 april 2021
 • Dag van de Arbeid - zaterdag 1 mei 2021
 • OH Hemelvaart - donderdag 13 mei 2021
 • Pinkstermaandag - maandag 24 mei 2021
 • Nationale Feestdag - woensdag 21 juli 2021
 • OLV Hemelvaart - zondag 15 augustus 2021
 • Allerheiligen - maandag 1 november 2021
 • Wapenstilstand - donderdag 11 november 2021
 • Kerstmis - zaterdag 25 december 2021

 

Wetgeving

Als een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewoonlijke inactiviteitsdag in de onderneming (meestal een zaterdag), dan moet deze feestdag vervangen worden door een andere dag die samenvalt met een gewone werkdag. Werknemers in de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden op een feestdag. De werkgever moet echter voor die feestdagen wel loon betalen.
De feestdagen die in de loop van 2021 samenvallen met een inactiviteitsdag zijn in de hierboven vermelde lijst in het vet aangeduid. De werknemer heeft in 2021 recht op drie vervangingsdagen, met name voor de Dag van de Arbeid (1 mei), Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus) en kerstdag (25 december).

De wet van 4 januari 1974 bepaalt de regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen. In theorie is het Paritair Comité bevoegd voor het bepalen van deze vervangingsdagen, maar in de praktijk gebeurt het zelden dat het PC deze beslissing neemt. Indien het Paritair Comité geen beslissing heeft genomen vóór 1 oktober 2020, dan is het aan de onderneming om deze dagen vast te leggen voor 2021. De onderneming kan dat doen op één van de volgende 4 manieren:

 • Via de ondernemingsraad;
 • Indien er geen ondernemingsraad is in het bedrijf, via een akkoord met de vakbondsafgevaardigden;
 • Indien er noch een ondernemingsraad noch een syndicale afvaardiging is, via een onderling akkoord tussen de werkgever en alle werknemers;
 • Indien er geen akkoord kan bekomen worden voor het hele bedrijf, kan er een individuele overeenkomst tussen werkgever en elke werknemer opgemaakt worden.

Indien er geen vervangingsdag kan vastgelegd worden op één van de hierboven vermelde wijzen, dan valt de vervangingsdag automatisch op de eerstvolgende werkdag na de feestdag (meestal een maandag).
De werkgever moet zijn werknemers informeren over de vervangingsdagen voor 2021 via aanplakking van een gedateerd en ondertekend bericht in de lokalen van de onderneming, en dit vóór 15 december 2020.

U kan een voorbeeld van zo’n document bekomen bij uw dossierbeheerder bij Pro-Pay.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK