09/04/2021

COVID-19: Klein verlet vaccinatie en andere praktische nieuwtjes

Op 09.04.2021 is het klein verlet voor vaccinatie officieel ingevoerd na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten het klein verlet, alsook (de verlenging van) een aantal steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, toe in deze nieuwsbrief.

 

Klein verlet vaccinatie                                                       

De Belgische overheid wil zoveel mogelijk mensen aansporen om zich te laten vaccineren en heeft hiervoor het recht op klein verlet voor vaccinatie ingevoerd, dat vandaag (09.04.2021) officieel werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Werknemers krijgen het recht om van hun werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie en voor de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum, met behoud van het normaal loon. Het vaccinatieverlof wordt beschouwd als een type van klein verlet. De tijd die nodig is voor de vaccinatie betekent dus dat de werknemers niet automatisch recht hebben op een halve of een hele dag betaalde afwezigheid. Werknemers kunnen gebruik maken van dit vaccinatieverlof vanaf 09.04.2021 tot en met 31.12.2021.

Controle door werkgever en privacy

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het tijdstip van zijn/haar vaccinatie, zodra de werknemer dit tijdstip kent. De werkgever mag de werknemer vragen het bewijs van de bevestiging van de afspraak voor te leggen. Enkel indien de bevestiging niet het tijdstip van de afspraak zou vermelden, mag de werkgever vragen om de uitnodiging voor de afspraak zelf voor te leggen.

De werkgever mag het bewijs van de bevestiging van de afspraak of van de uitnodiging voor de afspraak enkel gebruiken voor de goede organisatie van het werk en voor de correcte loonadministratie. Dat betekent concreet dat de werkgever geen kopie mag maken van het bewijs van de bevestiging van de afspraak of van de uitnodiging voor de afspraak! De informatie die hierop staat, mag ook niet manueel overgeschreven worden. De werkgever mag enkel het tijdstip van de afspraak noteren en de afwezigheid van de werknemer registeren als klein verlet, zonder daarbij te preciseren dat het om klein verlet in het kader van de vaccinatie gaat.

 

Verlenging coronawerkloosheid    

De federale regering besliste om de bestaande regeling van de coronawerkloosheid te verlengen. Deze tijdelijke maatregel zou aflopen op 31.03.2021, maar is nu opnieuw verlengd tot 30.06.2021. Meer informatie over de voorwaarden voor werkgever die wensen gebruik te maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid vindt u terug in onze vorige nieuwsbrief: COVID-19: tijdelijke werkloosheid.

We herinneren er u graag aan dat u als werkgever volgende stappen dienst te ondernemen indien u beroep doet op coronawerkloosheid:

- Informeer uw werknemers schriftelijk voor de aanvang van de coronawerkloosheid over:

  • de periode van de coronawerkloosheid;
  • het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is en in geval van gedeeltelijke coronawerkloosheid, ook het aantal dagen waarop de werknemer wel arbeidsprestaties levert. 

​- Laat uw Payroll Business Partner weten welke dagen de werknemers zullen werken en welke dagen ze werkloos zijn. 

Pro-Pay zorgt voor de nodige elektronische aangiftes van deze werkloosheidsdagen zodat de RVA weet op welke uitkering de werknemer recht heeft.

 

Tijdelijke verhoging bureaukosten             

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om uw werknemers die structureel en regelmatig telewerken, een maandelijkse forfaitaire bureauvergoeding van €129,48 per maand toe te kennen. De forfaitaire vergoeding is onder andere bedoeld om kosten voor verwarming, elektriciteit, water, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en versnaperingen te dekken.

Deze vergoeding is vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen en wordt in het tweede kwartaal van 2021 (vanaf 01.04.2021 tot en met 30.06.2021) verhoogd tot maximaal €144,31 per maand.

Het bedrag van deze bureauvergoeding wordt zowel door de RSZ als door de fiscus gehanteerd. In onze newsletter van 24.07.2020 kon u lezen dat de fiscus tot nu toe als voorwaarde stelde dat de bureauvergoeding aan alle werknemers moest worden toegekend, zonder onderscheid in functie. Op 26.02.2021 heeft de fiscus een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin wordt toegelaten dat er op basis van een objectieve verantwoording verschillende bedragen worden gegeven, namelijk op basis van de functiecategorie of de feitelijke omstandigheden.

De fiscus heeft in voormelde circulaire eveneens de mogelijkheid gecreëerd om een bijkomend forfait te geven voor het gebruik van een eigen tweede computerscherm en printer/scanner. De RSZ volgt dit standpunt. De werkgever kan maximum €10 per maand (€5 per item) geven voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm en printer/scanner (en dit gedurende een maximale termijn van 3 jaar). Let wel op, deze vergoeding kan niet gecumuleerd worden met de het forfait van €20 per maand voor het gebruik van de eigen pc.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK