06/08/2021

De coronapremie

Zoals u weet, heeft de Belgische overheid verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Zo is het ondertussen al een jaar geleden dat wij u informeerden over de beslissing van de overheid om consumptiecheques in te voeren. Werkgevers konden die consumptiecheques toekennen aan hun werknemers en de cheques dienden gebruikt te worden in zwaar getroffen sectoren.

De regering heeft met het koninklijk besluit van 21 juli 2021 een nieuwe steunmaatregel ingevoerd, namelijk de coronapremie. In deze nieuwsbrief leggen we de modaliteiten en de voorwaarden van deze premie uit.

 

Wat is de coronapremie?

De coronapremie is geen cash premie, maar kan worden toegekend in de vorm van een consumptiecheque.

 

Wie zal de coronapremie kunnen toekennen?

Enkel ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, zullen deze premie aan hun werknemers kunnen toekennen. Het begrip “ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald” is niet gedefinieerd in het koninklijk besluit. Het is dus aan de sociale partners om dit begrip te bepalen.

Indien de sector de werkgever niet verplicht om de coronapremie toe te kennen, is het aan de werkgever om te beslissen of hij de premie aan zijn personeel wil toekennen.

Noteer dat de sectoren daarnaast momenteel ook onderhandelen over de invulling van de loonnorm voor de jaren 2021-2022. Het is dus mogelijk dat sommige sectoren naar aanleiding van de uiteindelijke sectorale loonakkoorden beslissen dat een ander voordeel moet worden toegekend.

Daarom raden wij u aan om voor de zekerheid de sectorale akkoorden af te wachten zodat u weet welke bijkomende verplichtingen u nog heeft op sectorniveau. Wij verwachten deze akkoorden in het najaar.

 

Hoe de coronapremie toekennen?

De toekenning van de coronapremie moet het voorwerp uitmaken van een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau of, voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging, van een individuele overeenkomst met de werknemers.

De coronapremie in de vorm van een consumptiecheque kan worden verstrekt door één van de erkende uitgevers van andere types van cheques zoals maaltijdcheques (verplicht in het geval van elektronische cheques).

 

Waar kan de premie worden gebruikt?

Het is de bedoeling dat de coronapremie op meer plaatsen gebruikt kan worden dan de consumptiecheque die vorig jaar werd ingevoerd. Het gebruik ervan is dus niet beperkt tot de horecasector, cultuursector, sportsector en kleine handelszaken. De coronapremie zal ook gebruikt kunnen worden in wellnesscentra, rijscholen, zwembaden, fitnesscentra enz.

Een volledige lijst van de deelnemende handelaren is verkrijgbaar bij de erkende uitgever die de cheques verstrekt.

 

Vanaf wanneer kan de premie worden toegekend en wat is het bedrag?

De coronapremie kan eenmalig worden toegekend vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021.

Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende coronapremie mag niet meer dan 500 EUR per werknemer bedragen.

 

Wat is de sociale en fiscale behandeling van de coronapremie?

Om het netto voordeel voor de werknemer te verhogen en tegelijkertijd de loonkosten voor de werkgever te beperken, is de premie vrijgesteld van personenbelastingen en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

De coronapremie wordt echter wel onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% (geen werknemersbijdrage) met als doel bij te dragen aan de financiering van de sociale zekerheid. Om niet onderworpen te zijn aan de gewone socialezekerheidsbijdragen, moet de coronapremie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zoals hierboven vermeld, moet de toekenning van de premie voorzien zijn in een cao op sector- of ondernemingsniveau of in een individuele overeenkomst indien er geen vakbondsafvaardiging is;
  • In de cao of de individuele overeenkomst moet de maximale nominale waarde van de cheque worden vermeld met een maximumbedrag van 10 EUR per cheque en een maximumbedrag van 500 EUR in totaal per werknemer;
  • De cheque wordt uitgeschreven op naam van de werknemer. Aan deze voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien de toekenning en het totaalbedrag van de cheques op de individuele rekening worden vermeld;
  • Op de papieren cheque staat duidelijk vermeld dat hij geldig is tot 31 december 2022. Op de papieren cheque wordt ook de datum vermeld waarop hij is uitgegeven. Bovendien staat erop vermeld dat hij alleen op bepaalde plaatsen kan worden gebruikt (zie hierboven); 
  • De cheques mogen noch geheel noch gedeeltelijk in geld omgeruild worden.

Wanneer de coronapremie in de vorm van een elektronische cheque wordt toegekend, moet ook aan de volgende voorwaarden worden voldaan om vrijgesteld te zijn van socialezekerheidsbijdragen:

  • Het aantal elektronische cheques en het brutobedrag ervan moeten vermeld worden op de loonfiche;
  • Vóór het gebruik van de elektronische consumptiecheques, kan de werknemer gemakkelijk het saldo en de geldigheidsduur van de consumptiecheques nagaan;
  • De keuze voor elektronische cheques moet worden vastgelegd in een cao op sector- of ondernemingsniveau of via een individuele overeenkomst indien er geen vakbondsafvaardiging is;
  • De elektronische consumptiecheques kunnen alleen door een erkende uitgever ter beschikking worden gesteld;
  • Het gebruik van elektronische cheques mag voor de werknemer geen kosten met zich brengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden die moeten worden vastgesteld bij een cao op sector- of ondernemingsniveau of in het arbeidsreglement wanneer de keuze voor het gebruik van elektronische cheques is geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst. In ieder geval mogen de kosten van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies niet hoger zijn dan de nominale waarde van een maaltijdcheque indien in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques worden toegekend. Wanneer in de onderneming echter alleen consumptiecheques worden toegekend, mogen de kosten van de vervangende drager niet meer dan 5 EUR bedragen.
Indien u aan uw werknemers een coronapremie in de vorm van consumptiecheques wenst toe te kennen, moet u er dus op toezien dat aan alle voorwaarden is voldaan opdat de cheque vrij van socialezekerheidsbijdragen en belastingen kan worden toegekend. Uit voorzorg raden wij u aan de sectorale akkoorden af te wachten alvorens de coronapremie in te voeren.

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK