28/02/2020

Meldingsplicht gedetacheerde werknemers in Nederland

Meldingsplicht gedetacheerde werknemers in Nederland

België en de buurlanden

In België kennen we al sinds 2007 de Limosa-melding voor werknemers die gewoonlijk in een ander land dan België werken of er zijn aangeworven en die tijdelijk en / of gedeeltelijk in België komen werken. Door de Limosa-melding kan de overheid buitenlandse werkkrachten monitoren in de strijd tegen sociale fraude en dumping.

Voor zelfstandigen die niet permanent in België verblijven of hier gevestigd zijn, geldt de verplichting van de voorafgaandelijke melding sinds korte tijd enkel nog binnen welbepaalde sectoren (bouw, schoonmaaksector, vleessector).

De Limosa melding wordt elektronisch ingediend via het online platform van de Belgische Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid en dient te gebeuren vóór het begin van de werkzaamheden in België.

De voorafgaandelijke melding van buitenlandse werkkrachten bestaat reeds in verschillende landen van de EU. In de ons omringende landen hebben bijvoorbeeld ook Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland een soortgelijke verplichting.

Vanaf 1 maart 2020: Verplichting tot melding in Nederland!

Werkgevers van de Europese Economische Ruimte (EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren, zullen vanaf 1 maart 2020 een voorafgaande melding moeten doen. Opdrachten die reeds lopen dienen niet te worden aangegeven, tenzij bij verlenging na 1 maart 2020.

De melding geldt dus enkel in het geval van detachering waarbij werknemers tijdelijk in Nederland werkzaamheden uitvoeren en niet in situaties waarbij werknemers structureel een deel van hun activiteiten in Nederland uitvoeren. Daarnaast is de verplichting ook enkel van toepassing in een Europese context en lijkt ze niet te gelden voor werkgevers die gevestigd zijn buiten de EER of Zwitserland.

De meldingsplicht geldt daarnaast ook voor buitenlandse zelfstandigen de tijdelijk in Nederland een opdracht vervullen in welbepaalde sectoren (onder meer de bouw, schoonmaaksector, land – en tuinbouw, zorg,…).

Slechts in een beperkt aantal gevallen – bij tijdelijke of occasionele activiteiten - moet deze melding niet gebeuren, zoals werknemers die naar Nederland komen voor wetenschappelijke congressen of zakelijke besprekingen.

De meldingsplicht gebeurt verplicht elektronisch via het online meldloket van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken: Online meldloket

Andere verplichtingen en sancties in Nederland

  • Er is de reeds bestaande verplichting om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de werkplek waar de gedetacheerde werknemer wordt tewerkgesteld (onder meer de arbeidsovereenkomst, loonstrookjes, A1-document of soortgelijk document, betalingsbewijzen van het loon en arbeidstijdsoverzichten).
  • Verder geldt een verplichting om een contactpersoon aan te stellen die het aanspreekpunt is voor de Nederlandse overheid en controlediensten.
  • Tenslotte moet de Nederlandse klant waarbij de gedetacheerde werknemer zijn functie tijdelijk uitoefent, binnen de 5 werkdagen controleren of de melding correct is gebeurd (een automatisch bericht wordt verstuurd naar de Nederlandse klant bij de elektronische melding).

Een buitenlandse werkgever die de meldingsplicht niet nakomt, riskeert een boete waarvan het basisbedrag op 12.000 euro per overtreding werd vastgesteld. Ook de Nederlandse opdrachtgever die de melding niet heeft gecontroleerd, kan een boete opgelegd krijgen.

Actiepunten!

  • Breng de internationale mobiliteit binnen de onderneming in kaart.
  • Zorg ervoor dat per land van tewerkstelling duidelijk is of er een voorafgaandelijke melding geldt, of er eventueel vrijstellingen bestaan en welke procedure gevolgd dient te worden om de melding uit te voeren;
  • Vraag bij een detachering voorafgaandelijk een A1 formulier aan bij de RSZ zodat je werknemers zonder discussie verder onderworpen kunnen blijven aan de Belgische sociale zekerheid;

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie via legal@pro-pay.be.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK