10/01/2022

Nieuwe COVID-19 steunmaatregel: voordelige overuren

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis voert de regering nieuwe steunmaatregelen in. Eerder had de regering al bijkomende goedkope overuren zonder overloontoeslag ingevoerd voor essentiële sectoren, genaamd “relance-uren”. Voor het jaar 2022 zullen deze goedkopere overuren uitgebreid worden naar alle sectoren. Daarnaast heeft de regering besloten om het aantal overuren mét overloontoeslag waarvoor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing bestaat, opnieuw op te trekken. Wij bespreken de voorwaarden en modaliteiten van deze voordelige overuren in deze nieuwsbrief.

 

Bijkomende vrijwillige overuren of relance-uren

“Gewone vrijwillige overuren” versus “bijkomende vrijwillige overuren”

Ter herinnering: er is sprake van overuren wanneer de grens van 40u/week (of lager indien dat zo bepaald is op sectorniveau) of 9u/dag overschreden wordt.

Voor het presteren van overuren moet er een wettelijke grond zijn zoals: onvoorziene noodzakelijkheid, een buitengewone vermeerdering van werk etc… Aan deze rechtsgrond zijn bovendien formaliteiten en informatieverplichtingen verbonden, waardoor er veel formaliteiten moeten nageleefd worden om correct overuren te presteren.

De vrijwillige overuren, die werden ingevoerd in het kader van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk van 2017, betekenden een grote vereenvoudiging. Sindsdien kunnen er per kalenderjaar 120 vrijwillige overuren gepresteerd worden (In sommige sectoren zoals de horeca, werd het aantal maximum vrijwillige overuren opgetrokken op basis van een sector-cao), louter op basis van vrijwilligheid bij de werknemer. Deze vrijwilligheid moet bevestigd worden in een schriftelijk akkoord van de werknemer, dat 6 maanden geldig is (hernieuwbaar). Dat is de enige vormvoorwaarde. Voor die vrijwillige overuren is geen inhaalrust verschuldigd maar wel een overloontoeslag (50 % of 100 % indien overuren op zon-of feestdagen).

Bovenop die bestaande vrijwillige overuren, die evenwel beperkt worden tot 100 uren, worden er in 2022 nog 120 bijkomende vrijwillige overuren toegestaan. Deze bijkomende vrijwillige overuren of “relance-uren” zijn bovendien extra voordelig want, in tegenstelling tot voor de gewone vrijwillige overuren, is hiervoor geen overloontoeslag verschuldigd.

Tijdelijke toepassing

Deze 120 vrijwillige “relance-uren” kunnen in 2022 gepresteerd worden, bovenop het bestaande krediet van 100 vrijwillige overuren.

Voorwaarden

Aangezien het gaat om een vrijwillige overuren moet er allereerst een schriftelijk akkoord zijn van de werknemer. Dit akkoord is 6 maanden geldig en moet hernieuwd worden wanneer deze periode verstreken is.

Er moet géén overloontoeslag betaald worden op deze overuren en er wordt evenmin inhaalrust voor toegekend.

De gewone vrijwillige overuren moeten niet eerst zijn opgebruikt: werkgever en werknemer kunnen onmiddellijk voor de relance-uren kiezen.

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen

De relance-uren worden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen.

Actiepunt: Indien u gebruik wenst te maken van de voordelige relance-uren, gelieve dit zo door te geven aan uw Payroll Business Partner en leef bovenstaande voorwaarden na. Uw Payroll Business Partner kan u een model van akkoord voor de werknemer bezorgen. Voor meer vragen over overuren kunt u steeds terecht bij ons juridisch departement.

 

Fiscaal gunstregime voor gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 180 overuren

Voor overuren die niet onder bovenstaand system vallen (zoals bijvoorbeeld de gewone vrijwillige overuren), is er in principe wél een overloontoeslag verplicht. Voor dit type van overuren is er dan wel een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 130 overuren per kalenderjaar:

Voor de werkgever: vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 41,25 % van het brutoloon dat als basis dient voor de berekening van het overloon en waarop een toeslag van 50 of 100% verschuldigd is.

Voor de werknemer: vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 57,75 % van het brutoloon dat als basis dient voor de berekening van het overloon en waarop een toeslag van 50 of 100% verschuldigd is.

Voor 2019 en 2020 werd dit aantal overuren tijdelijk opgetrokken naar 180 overuren per kalenderjaar. Daarna zou men normaal gezien terugvallen op 130 overuren, maar de wetgever heeft nu beslist dat de gedeeltelijke vrijstelling opnieuw zal opgetrokken worden naar 180 overuren per kalenderjaar vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Uw Payroll Business Partner past dit automatisch toe indien van toepassing.

 

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK