21/10/2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval van sluiting van de school of opvang omwille van het coronavirus

De mogelijkheid die voorzien was voor ouders om corona-ouderschapsverlof op te nemen om op de kinderen te passen, bestaat niet meer sinds 1 oktober. Omdat er nog geen sprake van is om dit type verlof te verlengen, is het voor sommige ouders moeilijk wanneer de kinderen moeten thuisblijven omdat de school of het kinderdagverblijf gesloten is ten gevolge van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die ouders zullen voortaan, onder welbepaalde voorwaarden, een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het betreft momenteel een wetsvoorstel dat werd goedgekeurd in het parlement, maar nog niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet zal retroactief van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2020.

 

Voorwaarden

Wanneer een werknemer een opvangprobleem heeft voor zijn of haar kinderen, dan zal deze een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht wanneer hij of zij zich in één van de volgende situaties bevindt:

  • Een minderjarig kind waarmee hij of zij samenwoont, kan niet naar school of naar het kinderdagverblijf omdat de school/het kinderdagverblijf gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
  • Hij of zij heeft een gehandicapt kind ten laste dat niet naar de opvang kan gaan, omdat dit centrum is gesloten om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De leeftijd van het kind speelt hier geen rol.

Indien de werknemer in een van deze categorieën valt, dan kan hij of zij, op basis van een attest “sluiting corona”, aanspraak maken op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de periode van de sluiting van kinderdagverblijf, school of opvangcentrum. Het modelattest dat ingevuld dient te worden door kinderdagverblijf, school of opvangcentrum, is te vinden op de website van de RVA: Attest sluiting Corona

De werknemer die gebruikmaakt van dit recht, moet onmiddellijk zijn/haar werkgever informeren. Hij/zij moet het attest sluiting corona laten invullen en ondertekenen door de bevoegde instelling (kinderdagverblijf, school of opvangcentrum). Vervolgens moet hij/zij zijn/haar deel van het attest aanvullen en ondertekenen. Hij/zij moet het volledig ingevulde en ondertekende attest zo snel mogelijk bezorgen aan de werkgever.

 

Procedure

De aanvraagprocedure is gelijkaardig aan deze beschreven in onze nieuwsbrief van 6 augustus 2020. Er wordt allereerst een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen die uitzonderlijk “hard getroffen” zijn en ondernemingen die niet beantwoorden aan deze definitie.

De procedure voor de ondernemingen die hard getroffen zijn, wordt beschreven in onze nieuwsbrief van 6 augustus 2020 (procedure voor coronawerkloosheid 2.0): Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020. Daarnaast dient de werkgever in dit specifieke geval het attest “sluiting corona” dat de werknemer hem heeft overhandigd, ter beschikking te houden van de RVA, die het eventueel ter controle kan opvragen.

Een onderneming die niet behoort tot de categorie “hard getroffen onderneming”, dient een beroep te doen op de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De volgende formaliteiten moeten vervuld worden:

  • Elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen op www.socialsecurity.be met als reden van tijdelijke werkloosheid “corona - opvang kind wegens sluiting”;
  • Attest sluiting corona (via de post of per mail) opsturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA-kantoor;
  • Een C3.2A-controleformulier afleveren aan de betrokken werknemer;
  • Een ASR-scenario 2 en een ASR-scenario 5 uitvoeren.

De werknemer moet zelf een aanvraag indienen bij zijn/haar uitbetalingsinstelling om uitkeringen te ontvangen.

! Zoals reeds toegelicht betreft dit een wetsvoorstel dat nog niet gepubliceerd werd. De FAQ van de RVA werden daarentegen wel al aangepast aan deze nieuwe regeling, dus de publicatie van de wet wordt eerstdaags verwacht.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK