01/07/2021

COVID-19: Belgische maatregelen

De Federale Regering heeft sinds het begin van de COVID-19 crisis verschillende steunmaatregelen ingevoerd voor werkgevers. Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de maatregelen die verlengd worden en van de maatregelen die ten einde lopen.

 

Coronawerkloosheid 

Coronawerkloosheid -  verlenging

De bestaande regeling van de coronawerkloosheid, die normaal zou aflopen op 30.06.2021, is verlengd tot 30.09.2021. Meer informatie over de voorwaarden voor werkgevers die gebruik wensen te maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid vindt u terug in onze nieuwsbrief van 09.11.2020: COVID-19: tijdelijke werkloosheid.

We herinneren er u graag aan dat u als werkgever volgende stappen dient te ondernemen indien u beroep doet op coronawerkloosheid:

Informeer uw werknemers schriftelijk voor de aanvang van de coronawerkloosheid   over:

  • de periode van de coronawerkloosheid;
  • het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is en in geval van gedeeltelijke coronawerkloosheid, ook het aantal dagen waarop de werknemer wel arbeidsprestaties levert. 

​Laat uw Payroll Business Partner weten welke dagen de werknemers zullen werken en welke dagen ze werkloos zijn. 

Pro-Pay zorgt voor de nodige elektronische aangiftes van deze werkloosheidsdagen zodat de RVA weet op welke uitkering de werknemer recht heeft.

Gelijkstelling coronawerkloosheid voor vakantiedagen

Werknemers bouwen volgens de Belgische wetgeving vakantierechten op basis van hun prestaties in het voorafgaande kalenderjaar, ook wel het vakantiedienstjaar genoemd. Een aantal afwezigheidsdagen worden in het kader van het recht op vakantie echter gelijkgesteld met gewerkte dagen. De dagen tijdelijke werkloosheid in het kader van COVID-19 die hebben plaatsgevonden tussen 01.02.2020 en 31.12.2020 werden reeds gelijkgesteld met gewerkte dagen voor het recht op vakantie in 2021. Er is echter nog geen verdere officiële beslissing genomen die de gelijkstelling van dagen van coronawerkloosheid verlengt voor het recht op vakantie in 2022.

 

Verplichte telewerkaangifte – einde

De voorbije 3 maanden hebben we u telkens geïnformeerd over de verplichte telewerkaangifte. Via het verplicht elektronisch registratiesysteem van de overheid diende u het aantal personen werkzaam in de onderneming en het aantal niet-telewerkbare functies mee te geven.

Vanaf 27.06.2021 is telewerk niet langer verplicht, maar blijft het wel sterk aanbevolen voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, en voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Bijgevolg moet vanaf de maand juli de telewerkaangifte niet meer ingediend worden.

Ter info: vanaf 27.06.2021 geldt er geen verplichting meer om uw werknemers een attest te bezorgen dat de noodzaak van de aanwezigheid op de werkvloer bevestigt. 

 

Tijdelijke verhoging bureaukosten - verlenging        

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van 09/04/2021, heeft u als werkgever de mogelijkheid om uw werknemers die structureel en regelmatig telewerken, een maandelijkse forfaitaire bureauvergoeding van € 129,48 per maand toe te kennen. Deze vergoeding is vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

De federale regering verhoogde de maandelijkse forfaitaire bureauvergoeding in het 2de kwartaal van 2021, van € 129,48 naar € 144,31. In een persbericht werd meegedeeld dat deze tijdelijke verhoging verlengd zal worden voor het 3de kwartaal van 2021 (vanaf 01.07.2021 tot en met 30.09.2021). Gelieve te noteren dat deze maatregel nog in een officiële tekst gegoten moet worden.

 

Uitbreiding contingent 475 uur voor studenten in Q3 in 2021

In onze vorige nieuwsbrief over studentenarbeid, hebben we u meegedeeld dat de uren die een student gewerkt heeft tijdens het 1ste en het 2de kwartaal van 2021 (dus van 01.01.2021 tot 30.06.2021) in de zorgsector en de onderwijssector niet werden meegeteld voor het contingent van 475 uur per jaar.

Ondertussen is er een wetsontwerp gepubliceerd dat meer duidelijk brengt over studentenarbeid in het 3de kwartaal van 2021 (dus van 01.07.2021 tot 30.09.2021). De uren die een student zal werken tijdens het 3de kwartaal zullen niet meegeteld worden voor het contingent van 475 uur. Hierdoor zullen studenten op jaarbasis meer dan 475 uur kunnen werken aan de lage solidariteitsbijdrage. Deze maatregel zal gelden voor alle studenten in alle sectoren (dus niet enkel voor sectoren die de voorbije maanden verplicht gesloten waren omwille van COVID-19). Het doel van deze maatregel is om de gehele economie te ondersteunen in het kader van de COVID-19 crisis. Gelieve op te merken dat het om een wetsontwerp gaat. De officiële wet is nog niet gepubliceerd.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK